(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Fakulta elektrotechniky a informatiky oslavuje 50. výročie vzniku
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 17 2019 - 09:33 GMT


Rok 2019 sa nesie v znamení 50. výročia založenia Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Fakulta si ho pripomenie slávnostným programom 19. septembra 2019.Fakulta prešla dlhú cestu pod relatívne šťastnou hviezdou a sprostredkovala vzdelanie desiatkam tisícov absolventov v rôznych študijných programoch elektrotechniky a informatiky. Dynamiku vývoja i zmien počas relatívne krátkeho času azda najlepšie vystihuje zmena názvu z Elektrotechnickej fakulty na Fakultu elektrotechniky a informatiky pred 25 rokmi. Fakulta dospela a bola schopná prijať nové výzvy, ktoré priniesla prebiehajúca informačná revolúcia.#CONT#Základné poslanie fakulty sa ani dnes nemení. Sme a chceme byť oporou svojim študentom počas štúdia i počas ich celého aktívneho života, sme a chceme byť tvoriví a moderní v získavaní a poskytovaní najnovších poznatkov spoľahliví a praktickí vo vzťahoch s partnermi. Zvýšili sme náš vedecký a výskumný potenciál, poskytujeme vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, úspešne sme prešli evaluáciami, s pomocou štrukturálnych fondov EÚ sme obnovili naše laboratóriá, rozširujeme okruh partnerov. Dlhodobo potvrdzujeme naše stabilné postavenie v štruktúre vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku i vo svete,“ hovorí dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.Aj keď má fakulta bohatú históriu a rad úspechov, denno-denne je nútená porovnávať sa nielen s univerzitami na Slovensku a v Čechách, ale súperiť s tisíckami univerzít a vysokých škôl na celom svete. V rámci medzinárodných rankingov sa umiestňuje v tisícke najlepších škôl na svete.Absolventi FEI TUKE patria medzi najžiadanejších, čo potvrdzujú nielen portály zamestnávateľov, ale i štatistiky, zverejňované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež to potvrdzuje množstvo absolventov, ktoré sa úspešne zapája pri vzdelávaní, výskume, vývoji a výrobe vo firmách a inštitúciách po celom svete, kde sú prinajmenšom rovnocennými v konkurencii s domácimi absolventami, ak nie lídrami tímov. Firmy sa o nich intenzívne uchádzajú ešte počas štúdia. Fakulta otvára svoje brány okrem študentov aj partnerským inštitúciám a firemným spoločnostiam. Slávnostný večer pri príležitosti osláv 50. výročia Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční vo štvrtok 19. septembra 2019 o 18:00 hodine v Dome umenia v Košiciach.Informácie o fakulte nájdete na http://www.fei.tuke.sk/skZdroj:RO SSN 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/