(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Výnimočná škola, výnimočný koncert
@ Aktuálne -> Školstvo     May 14 2019 - 19:50 GMT


Súkromná ZUŠ Vlada Urbana oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Škola je ako jediná svojho druhu na Slovensku zameraná prioritne na výuku prostredníctvom ľudového umenia, resp, tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. D 19. mája o 17:00 sa v Štátnom divadle v Košiciach uskutoční Galaprogram pri príležitosti 25. výročia vzniku školy. #CONT#V programe vystúpia žiaci školy od tých najmladších po najstarších. Diváci si budú môcť pozrieť všetky telesá, ktoré v škole pôsobia- folklórne súbory Jazierko, Železiarik, Želiezko a Železiar ako aj hudobné telesá Folk music orchestra, detský spevácky zbor Vesna, či multižánrovú  kapelu Mláďatá. Program bude plný kontrastov. Odznie klasická, jazzová,  populárna aj ľudová hudba, tancovať sa bude klasický aj ľudový tanec.  Veľkou atrakciou bude prehliadka krojov z depozitu Domu ľudového tanca.  Cieľom je ukázať umelecký rozsah školy, pokrok žiakov a spojenie folklóru s dnešnou dobou.Prvá súkromná umelecká škola vo východnej polovici Slovenska  začala svoju činnosť 1. septembra 1994, od toho času sa venuje výchove a vzdelávaniu detí, mládeže a dospelých.  Snaženie pedagógov smeruje k vzdelávaniu v umeleckých odboroch, hlavne z oblasti autentickej kultúry. V súčasnosti sú na škole 3 odbory: tanečný, hudobný a výtvarný. V posledných rokoch sa do popredia dostáva hudobný odbor, ktorý vo svojich vystúpeniach prepája tradičné s netradičným, folklór s inými hudobnými žánrami. Príkladom toho je vznik Folk music orchestra, ktorý je spojením ľudovej, klasickej a rockovej hudby, speváckeho zboru Vesna či skupiny Mláďatá.Súčasťou osláv bude aj pripravovaný mestský rodinný festival Urban Art Fest, ktorý sa uskutoční 31.5. 2019 v priestoroch Kuturparku.Zdroj:RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/