(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Vieme, čo potrebuje východné Slovensko!
@ Aktuálne -> Politika     May 13 2019 - 13:38 GMT


Klinec do vlastnej hlavy a do hlavy popredných ponovembrových politikov zatĺkol z východnej strany expremiér Róbert Fico 8.3.2019 tvrdením, že na východe „nič nie je“. Aj tento výrok podnietil občiansku iniciatívu Verejnosť pre rozvoj východu ku silnejšiemu tlaku na politické špičky. Občianska iniciatíva Verejnosť pre rozvoj východu ponúka najmä ľuďom na východnej hranici Slovenska, Európskej únie i Schengenského priestoru komplexný program rozvoja ich regiónu. Predkladá Operačný program východ, ktorým chce dosiahnuť, aby sa prostredníctvom konkrétnych projektov dosiahla vysoká kvalita života občanov východného Slovenska a aby sa východoslovenský región dostal konečne zo závozu a  nastúpil cestu prosperity. Program sa dotýka piatich okruhov, ktoré bytostne trápia obyvateľov:#CONT#

 1. ZDRAVÁ KLÍMA, ČISTÁ VODA

 2. OBNOVA PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO DEDIČSTVA

 3. VLASTNÉ ZDRAVÉ POTRAVINY

 4. PODPORA LOKÁLNEJ EKONOMIKY

 5. ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

 Príkladom opatrení, ktoré petícia navrhuje bezoodkladne vykonať, je:

 1. ozdravenie klímy miest a obcí vedúce ku zníženiu prašnosti a ochorení dýchacích ciest vrátane astmy a alergií,

 2. zavedenie moderných bio-postupov čistenia odpadových vôd spojené s produkciou biomasy využiteľnej v energetike,

 3. komplexné protipovodňové opatrenia vedúce k produkcii pitnej vody a obnovenie kvality vôd v nádržiach,

 4. revitalizácia Veľkej Domaše, Zemplínskej Šíravy, Ružíina i devastovaných Vysokých Tatier,

 5. riešenie ekologických problémov v regióne Strážske – Humenné, kde je zdravie ľudí permanentne ohrozované,

 6. vytvorenie karpatskej cyklomagistrály s prepojením na Eurovelo11,

 7. podpora produkcie zdravých ekologických potravín a podpora včelárstva.

Vďaka zmienenému programu sa majú vytvoriť tisícky pracovných mies a východ Slovenska môže dokázať, že je schopný niesť zodpovednosť za svoju prosperitu i perspektívu.Úplnou novinkou je, že nositeľmi programu majú byť Košický a Prešovský samosprávny kraj, pričom mestá a obce sa doň môžu zapojiť bez zbytočnej byrokracie. To má umožniť podstatné efektívneho a pre východ prospešnejšieho zrýchlenia čerpania prostriedkov a ich takmer okamžité pridelenie na jasne stanovené ciele.Občianska iniciatíva, ktorá je tvorcom a protagonistom programu je súčasne presvedčená o tom, že Operačný program východ bude inšpiráciou aj pre iné regióny krajín Európskej únie, lebo ide o program, ktorého výsledkom bude komplexný rozvoj regiónu s dôrazom na environmentálnu bezpečnosť, ako aj hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj.Operačný program východ ako petíciu aj celý program zverejnil na portáli www.peticie.com. a svojím podpisom každý občan Slovenska zvyšuje šancu Východu dostať sa zo závozu na cestu prosperity.  Signatármi petície sú:  Róbert Bezek, Pavol Gašper, Ján Greššo, Juraj Hríb, Vladimír Kačmar, Dušan Katuščák, Michal Kravčík, Milan MichaličZdroj:RO SSN

 

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/