(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Rudolf Schuster - doctor honoris causa
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 18 2019 - 04:55 GMT


Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  bola dnes (18. januára) udelená čestná vedecká hodnosť “doctor honoris causa” emeritnému prezidentovi Slovenskej republiky, úspešnému a medzinárodne uznávanému politikovi a všestranne tvorivej kultúrnej osobnosti Dr. h. c. Ing. Rudolfovi Schusterovi, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tak urobila  pri príležitosti jeho významného životného jubilea vo vednom odbore politológia za profilovanie modernej podoby funkcie prezidenta Slovenskej republiky, rozvoj demokracie a politiky ako služby občanom, výrazný vklad vlastných kultúrno-umeleckých projektov do slovenskej kultúry a literatúry a podporu slovenskej vedy a slovenského vysokého školstva i samotnej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri etablovaní sa v ERA (European Research Area) a EHEA (European Higher Education Area).Rudolf Schuster vždy prejavoval úctu ku košickým univerzitám i ústavom SAV, podporoval ich a hrdil sa ich úspechmi. Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej výsledky propagoval na mnohých pracovných i spoločenských podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Aj v dôsledku týchto jeho aktivít univerzitu navštívili viaceré významné osobnosti diplomatického zboru, či akademickej sféry,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. #CONT#Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD. sa tak stane v poradí 41. nositeľom titulu Dr. h. c. Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Udelenie čestnej vedeckej hodnosti sa uskutoční v Historickej aule UPJŠ v Košiciach za prítomnosti mnohých významných osobností.Dovoľte mi, aby som čo najúprimnejšie poďakoval Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a osobne Vašej magnificencii rektorovi tejto známej univerzity prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc., za úctu a uznanie, prejavené udelením čestného doktorátu. Chcem vám pri tejto príležitosti sľúbiť, že sa aj v ďalšom mojom živote budem snažiť dôstojne reprezentovať Vašu univerzitu, ktorá od dnes je a bude aj mojou Alma mater, a pomáhať jej všade tam, kde budem môcť a kde moje sily na to budú stačiť,” povedal Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.Mgr. Linda Babušík Adamčíková

Zdroj: RO SSN

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/