(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Podľa rankingu Best Global Universities patrí medzi elitou
@ Aktuálne -> Školstvo     Nov 29 2018 - 14:35 GMT


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa podľa aktuálne zostaveného rankingového hodnotenia Best Global Universities umiestnila na celkovom 934. mieste vo svete a 378. v Európe. V rámci posudzovania slovenských univerzít je druhou najlepšou univerzitou na Slovensku. Oproti minulému roku sa univerzita zlepšila v súhrnnom bodovom hodnotení, ku ktorého rastu prispelo zlepšenie indikátora globálnej reputácie UPJŠ v Košiciach. #CONT#Umiestnenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je dôkazom pretrvávajúcej kvality výskumu a vedeckých výstupov univerzity a jej vedeckej profilácie. Dobré umiestnenie v prestížnych rankingoch nie je možné zabezpečiť inak ako dlhodobou kvalitnou prácou“, zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.Renomovaný rebríček Best Global Universities zostavuje U.S. News, ktorý zverejnil piate vydanie globálneho rankingu univerzít.  Best Global Universities Ranking sa zameriava na celosvetové porovnávanie univerzít s cieľom poskytnúť informácie najmä študentom a verejnosti o najúspešnejších univerzitách sveta. Pri svojom hodnotení sleduje výskumné aktivity a reputáciu univerzity. Zahàňa celkovo 1250 top inštitúcií pochádzajúcich zo 75 štátov sveta.UPJŠ v Košiciach sa už niekoľko rokov umiestňuje v renomovaných hodnoteniach a rankingoch – okrem Best Global Universities Ranking  napr. aj v rankingu URAP a U-Multirank - na dobrých pozíciách a pri porovnaní s inými slovenskými univerzitami je pravidelne v prvej dvojke až trojke“, dodala prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.Oproti minulému roku sa celkový počet univerzít figurujúcich v rebríčku nezvýšil, ale počet štátov odkiaľ sledované univerzity pochádzajú stúpol o jeden. Hodnotenie prebieha v dvoch základných krokoch, ktoré sa opierajú o výstupy Clarivate Analytics InCites a následného hodnotenia univerzít prostredníctvom 13 indikátorov s rôznou váhou.Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v KošiciachZdroj: RO SSN

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/