(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Vysviacka svätostánku evanjelikov
@ Aktuálne -> Rôzne     Sep 25 2018 - 07:26 GMT


Po 200 rokoch majú košickí evanjelici nový kostolPosviacka nového kostola a slávnostné služby Božie otvoria členom Evanjelického a. v.cirkevného zboru Košice – Terasa zo západných mestských častí mesta Košice v nedeľu 30. septembra 2018 o 10:00 hod. na Toryskej ulici v Mestskej časti Košice – Západ bránu najnovšieho svätostánku slovenských evanjelikov. #CONT#Pred posviackou o 9:30 hod. zasadia pred novým kostolom symbolický stom. Posviackuvykoná dôstojný brat biskup Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV, kázať bude dôstojný brat emeritný biskup Mgr. Igor Mišina, liturgovať vznešený brat senior Košického seniorátu ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD., Mgr. Ondrej Kolárovský, zborový farár, Mgr. Katarína Tomčiková, námestná farárka, Mgr. Ivan Havassy, kaplán – novokňaz z cirkevného zboru Košice – Terasa za účasti ďalších duchovných. Zo zahraničia pozdravia prítomných Dr. Kimmo Kääriäinen, výkonný riaditeľ oddelenia pre medzinárodné vzťahy Evanjelickej luteránskej cirkvi Fínska a Markus Lochstampfer, reprezentant medzinárodnej diakonie Diakonického diela vo Württembergu.Viac ako 200 rokov delí košických evanjelikov od historicky poslednej vysviacky svätostánku, keď známy kostol na Mlynskej ulici bol posvätený v roku 1816. Vzhľadom na rozsiahly rast mesta v druhej polovici 20. storočia, vznikla prirodzená potreba, aby sa cirkev priblížila ľuďom tam, kde žijú, a tak vznikol nový evanjelický cirkevný zbor Košice – Terasa. Do kostola na Magistrát mesta „Prvé služby Božie v západnej časti Košíc sa uskutočnili v priestoroch Magistrátu mesta Košice 22. apríla 2000 s farárom Dušanom Havrilom a dôstojným biskupom Júliusom Filom st.. Veriaci na ne prichádzali až do augusta 2018,“ povedal Mgr. Ondrej Kolárovský zborový farár CZ ECAV Košice – Terasa.Kostol bol vybudovaný podľa projektu Ing. Arch. Mariána Ferja a okrem priestorov samotného chrámu disponuje kanceláriami farského úradu, zborovej siene, priestormi pre mamičky s deťmi, detskú besiedku a služobný byt.“ Zaujímavosťou kostola je veža, ktorá však nie je zvonicou, ale v noci bude svietiť príslušnými liturgickými farbami v súlade s cirkevným rokom. Nový evanjelický kostol dnes zaujímavo dotvára trojlístok kresťanských chrámov na Toryskej ulici, keď v susedstve je rímskokatolícky chrám sv. Gorazda a spoločníkov a gréckokatolícky kostol sv. apoštolov Petra a Pavla.Námestie Ekumény „Budeme sa spoločne tešiť, keď po dobudovaní nášho chrámu Božieho vznikne v sídliskovýchčastiach mesta Košice unikátny kresťanský priestor, ktorý by som charakterizoval ako Námestie Ekumény,“ povedal pri posviacke základného kameňa dňa 17. júla 2005 Igor Mišina, vtedy biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý bude ako emeritný biskup prítomný aj na posviacke nového kostola vedno s ďalšími hosťami i zo zahraničia.Misia v AfrikeCirkevný zbor ECAV Košice – Terasa získal renomé aj zahraničnými aktivitami. V úzkej spolupráci s cirkevným zborom Slezské církve evangelické a. v. v Třinci participuje na misijnom projekte Deti Afriky, orientovanom na adopciu detí na diaľku, ktorá podporuje ich vzdelávanie v africkej Tanzánii. Medzi adoptívnymi rodičmi detí z Tanzánie sú už niekoľko rokov aj učiteľky Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ulici v košickej mestskej časti Západ.Prvý kostol v plameňochHistória evanjelických kostolov v Košiciach začala okolo roku 1528, kedy, krátko po Reformácii Martina Luthera, navštevovali veriaci služby Božie v priestoroch kostolov, ktoré stáli na miestach dómu sv. Alžbety a kaplnky sv. Michala. Prvý drevený kostol bol postavený v areáli cintorína na Žriedlovej ulici v roku 1687 ale zničil ho požiar. Ďalšie, v rovnakom priestore, boli postavené v rokoch 1713 a 1724. Chrám na Mlynskej ulici bol vybudovaný podľa projektu známeho architekta Juraja Kitzlinga a evanjelikom slúži od roku 1816. Zdroj: RO SSN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/