(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Veľtrh Študenti – podniky – univerzity po prvýkrát v Košiciach
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 12 2018 - 08:57 GMT


Siedmy ročník veľtrhu Študenti – podniky - univerzity sa uskutoční 12. apríla 2018 za účasti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Pre záujemcov sú v čase od 9.00 do 14.00 hod. pripravené stánky, workshopy ako aj prezentácie podnikov. V Univerzitnej knižnici TUKE na Němcovej 7 v Košiciach čaká v dopoludňajších hodinách na návštevníkov aj okruhlý stôl venovaný téme profesijne orientovaných študijných programov na univerzitách: bakalárske profesijne orientované programy a magisterské programy v duálnej forme vzdelávania. Francúzski odborníci vysvetlia, ako prebiehajú spomínané programy vo Francúzsku, ktoré umožňujú lepšie reagovať na potreby podnikov prípravou študentov na budúce povolanie a ich ľahšie a rýchlejšie uplatnenie na trhu práce.Som presvedčený, že toto podujatie umožní najmä slovenskej strane získať cenné skúseností v realizácií profesijne orientovaných študijných programov v duálnom vzdelávaní vo Francúzsku. Verím, že početné zastúpenie francúzskej podnikateľskej sféry a ďalších odborníkov z oblasti vzdelávania sú toho zárukou,” uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.#CONT#Počas tohto veľtrhu budú mať návštevníci možnosť oboznámiť sa s fungovaním profesijne orientovaných študijných programov vo Francúzsku, ako aj osobne stretnúť zástupcov francúzskych podnikov na Slovensku. Účasť potvrdili podniky Mazars, Altran, Lafarge Holcim, Bel, ISK – Colas, Kone, Lear Seating Corporation, Decathlon, Novares Slovakia Automotive, Schneider Electric a mnohí ďalší.Podujatie Študenti – podniky – univerzity je určené predovšetkým pre gymnazistov a študentov stredných a vysokých škôl. Koná sa každoročne vďaka Slovensko – francúzskemu univerzitnému inštitútu, Francúzskemu inštitútu na Slovensku a Francúzsko – slovenskou obchodnou komorou. Tento rok sa bude veľtrh po prvýkrát konať v Košiciach v spolupráci s členmi Slovensko - francúzskeho univerzitného inštitútu - UPJŠ a TUKE.Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/ .Mgr. Linda Babušík AdamčíkováTlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/