(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
MDŽ si pripomenú odbornými prednáškami
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 02 2018 - 14:09 GMT


Do unikátneho projektu sa zapojili fakulty v Košiciach, Prešove, Bratislave a ŽilinePo vydarenej premiére v roku 2016 a vlaňajšej úspešnej repríze sa na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozhodli aj do tretice pripomenúť si blížiaci sa sviatok žien netradičnou formou – sériou odborných prednášok. Tento rok však do projektu zapojili aj ďalšie tri vysokoškolské pracoviská – Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.Podujatie pod názvom MDŽ 2018 – je to o nás sa uskutoční pri príležitosti stého výročia volebného práva žien,“ informuje jedna z organizátoriek – Mgr. Adriana Jesenková, PhD., z Katedry aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. #CONT#„Pri tejto príležitosti sme pripravili dva druhy aktivít. Prvým sú odborné prednášky na rôzne témy, ako napríklad ženy v literatúre, feministická filozofia, súčasná feministická etika starostlivosti, ekofeminizmus, rod v kultúre, rodová rovnosť, feministická interpretácia médií, ženy v politike a iné, ktoré sa uskutočnia na jednotlivých fakultách, zapojených do tohto prednáškového cyklu. Druhým je podujatie pod názvom Ženy sa čítajú – organizované v spolupráci s Rádiom Regina Východ, ktoré odvysiela záznam verejnej nahrávky z tejto akcie.Podujatie sa uskutoční pod hlavičkou projektu KEGA č. 008UPJŠ-4/2017 Veda bez bariér (Interdisciplinárne inšpirácie súčasnej literárnej vedy a jazykovedy v edukačnej praxi na VŠ; vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.), ktorý sa realizuje na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach, a pod záštitou Komisie pre rodovú rovnosť UPJŠ v Košiciach a Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave.V rámci projektu tiež prepájame akademický priestor s priestorom občianskej spoločnosti, keďže na ňom participujú aj občianske združenie EsFem a košické neformálne združenie žien a mužov pre rodovú rovnosť Povedz to ďalej,“ dodáva Adriana Jesenková.PhDr. Marián Gladiš, PhD.Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/