(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Otvárajú pre zamestnávateľov kariérny klub Career Club UPJŠ
@ Aktuálne -> Školstvo     Feb 12 2018 - 06:47 GMT


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika otvára jedinečný klub pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem sprostredkovať kvalitné pracovné skúsenosti a príležitosti jej študentom a absolventom. Career Club UPJŠ je iniciatívou univerzity a jej Univerzitného poradenského centra UNIPOC, ktoré už teraz poskytuje študentom odborné rady pri uchádzaní sa o zamestnanie a atraktívne kurzy rozvoja kompetencií.Chceme je vytvoriť pre študentov a absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platformu, v ktorej by našli informácie a najmä kvalitné príležitosti pre svoj kariérny rozvoj. Zároveň by sme chceli zamestnávateľom uľahčiť prístup k študentom a absolventom kvalitnej univerzity,preto sme sa rozhodli vytvoriť Career Club UPJŠ. #CONT#Cieľom vytvorenia tohto klubu je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu na ňom. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste. Medzi výhody členstva v klube patrí možnosť sprostredkovať pracovné ponuky našim študentom prostredníctvom Akademického informačného systému, možnosť realizovať workshopy, prednášky či dokonca pracovné pohovory na pôde našej univerzity a mnoho iných.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa teší na spoluprácu s kvalitnými zamestnávateľmi z rôznych oblastí pracovného trhu.Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .  Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v KošiciachZdroj:RO SSN

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/