(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Budúci kaderníci, kozmetici v nových priestoroch
@ Aktuálne -> Školstvo     Jan 16 2018 - 11:24 GMT


Stredná odborná škola (SOŠ) na Gemerskej ulici v Košiciach v piatok 12. januára otvorili zrekonštruované pracovisko praktického vyučovania v nových priestoroch vo svojej budove. Škola zrekonštruovala bývalé priestory školskej jedálne a kuchyne, aby v nich vytvorili nové prevádzky pre kaderníkov, vizážistov, kozmetičky. S rekonštrukciou priestorov začali v závere minulého školského roka. Nové priestory sú svetlejšie a modernejšie, prevádzky sa nachádzajú na jednom podlaží a sú v blízkostí učební, kde prebieha teoretická výučba. Interiérové vybavenie kaderníctva a kozmetiky je prevezené z bývalých učební na Továrenskej ulici. #CONT#Tešíme sa z nových priestorov, ktoré škola získala. Bude to komfortnejšie aj pre samotných študentov, pretože aj teória aj prax budú prebiehať pod jednou strechou. Nové priestory odborného výcviku a odbornej praxe budú slúžiť na získavanie praktických zručností študentov - budúcich kaderníkov, kozmetikov a vizážistov, ale aj  ponúkať beauty služby širokej verejnosti,“ hovorí riaditeľka školy Ingrid Sedláková.Stavebné úpravy si vyžiadali investície vo výške  235 155 eur. Hradené boli z kapitálových výdavkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.Stredná odborná škola na Gemerskej  ulici  ako jediná škola v Košiciach ponúka komplexné spektrum možností štúdia v beauty službách, obchode a odevnom dizajne. Terajší žiaci deviatych ročníkov základných škôl tak majú možnosť od septembra 2018 stať sa žiakmi školy v študijných odboroch kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník - vizážista, odevný dizajn, obchod a podnikanie a v učebnom odbore kaderník.  Škola ponúka po skončení učebného odboru kaderník možnosť pokračovania v nadstavbovom štúdiu v odbore vlasová kozmetika.V bývalých priestoroch na Továrenskej ulici študenti školy praxovali takmer tri desaťročia.Katarína Jantošovičová

Zdroj:RO SNN


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/