(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košické politologické dialógy o občianskej spoločnosti
@ Aktuálne -> Školstvo     Nov 21 2017 - 13:34 GMT


Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje každoročne v novembri vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Košické politologické dialógy: Kam kráčaš, demokracia. Aktuálny VII. ročník sa uskutoční v dňoch 23. – 24. novembra 2017 a vytvorí platformu pre širšie politologické diskusie na tému Občianska spoločnosť.Na podujatí vystúpia renomovaní odborníci z oblastí politológie, sociológie a práva, a to tak zakademického prostredia aj z praxe.#CONT#Pozvanie na konferenciu, okrem iných, prijali aj prof. PhDr. Myroslava Lendel, PhD. (Užhorodská národná univerzita), prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. (Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave), prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre) alebo doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV). Z dôvodu rastúceho záujmu o podujatie sa tento ročník konferencie koná v dvoch miestnostiach – v Historickej aule a vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach.Do budúcnosti chceme pokračovať vo vytváraní platformy pre širšie politologické dialógy, pretože demokracia bez zapojenia ľudí nemôže existovať. Ambíciou podujatia je poskytnúť priestor na výmenu aktuálnych informácií a poskytnutie možností na vytváranie vzájomnej spolupráce pre odbornú aj laickú verejnosť,“ uviedli organizátori konferencie.Záštitu nad VII. ročníkom podujatia prevzali rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., organizátormi sú Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Ústav politických vied SAV a OZ Res Publica. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/