(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Knižnica J. Bocatia prichádza s mimoriadnou ponukou
@ Kultúra -> Literatúra     Nov 13 2017 - 13:48 GMT


Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prichádza Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) aj tento rok so zaujímavou akciou. V rámci nej, v termíne od 13. do 18. novembra 2017, ponúka študentom stredných a vysokých škôl možnosť zvýhodneného zápisného. Namiesto obvyklých 3 eur zaplatia za ročné členstvo iba 50 centov. Stačí, ak sa pri zápise preukážu platnou ISIC kartou alebo preukazom študenta. Ponuka platí na všetkých pracoviskách VKJB. #CONT#Mnohí mladí ľudia využívajú pri štúdiu predovšetkým internet. Ten však ponúka zjednodušené a nezriedka aj mylné poznatky, ktoré neprispievajú k rozvoju kritického myslenia. Touto akciou chce knižnica osláviť Deň študentstva formou, ktorá umožní študentom jednoduchší a finančne nenáročný prístup k relevantným zdrojom informácií a študijným materiálom.VKJB má vo fonde takmer 100 000 titulov náučnej literatúry, z ktorých väčšina je umiestnená vo voľnom výbere a dostupná prostredníctvom absenčných výpožičiek. Publikácie sú zamerané na rôzne vedné odbory. Pri lepšej orientácii vo zvolenej študijnej téme pomáhajú čitateľom školení pracovníci odborného oddelenia knižnice a špecializovaných pracovísk. Široká ponuka beletristických kníh je takisto dôležitým zdrojom textov a materiálov pre štúdium či povinné čítanie, nielen pre študentov literatúry a umenia. „Záujemcovia o históriu ocenia hodnotnú zbierku knižných dokumentov na našom regionálnom oddelení, ktorá je bohatým zdrojom informácií o dejinách Košíc a blízkeho okolia. Hudobné oddelenie disponuje pestrým výberom kníh o hudbe, notových materiálov, hudobných časopisov, gramoplatní a CD,“ uviedla riaditeľka VKJB Soňa Jakešová.V informačno-vzdelávacom centre v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej 5 je najviac vyhľadávanou službou spracovávanie rešerší. Je určená všetkým, ktorí potrebujú napísať akúkoľvek odbornú  prácu (seminárnu, ročníkovú, bakalársku...). Informačno-vzdelávacie centrum poskytuje aj tzv. medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú výpožičnú službu. „Vďaka tomu vieme čitateľom zabezpečiť požičanie kníh z iných knižníc v prípade, ak sa hľadaný titul nenachádza v našom fonde,“ doplnila vedúca služieb Anna Harkabusová. Viac informácií o jednotlivých pracoviskách Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a o poskytovaných službách je dostupných na webovej stránke knižnice http://www.vkjb.skZdroj: RO SSN 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/