(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Motivačný MAMUT
@ Aktuálne -> Školstvo     Jun 06 2017 - 12:06 GMT


V piatok 2. júna 2017 sa uskutočnil už 17. ročník súťaže Mamut, ktorú organizuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Združením STROM. Súťaž je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu motiváciu žiakov k štúdiu prírodných vied, matematiky, informatiky a technických vied.#CONT#Tento ročník súťaže MAMUT bol výnimočný tým, že sa súťaž uskutočnila až na dvoch miestach súčasne - v Košiciach a v Sabinove.Svoje priestory nám poskytli Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach a Základná škola na ulici 17. Novembra v Sabinove. Súťaž je určená pre  žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl a prímy osemročných gymnázií z celého Slovenska. Svoje vedomosti z matematiky, hlavolamové myslenie ale aj športové zručnosti si tu prišlo zmerať takmer 300 detí zo 40 škôl z celého Slovenska,“ zhodnotil RNDr. Róbert Hajduk, PhD. z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ v Košiciach.Kompletné výsledky súťaže z oboch miest ako i zadania úloh tejto súťaže nájdete na stránke https://malynar.strom.sk/sk/mamut/ a stránke národného projektu http://itakademia.sk.Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ¼udské zdroje.Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/