(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Právne aspekty zrušenia tzv. Mečiarových amnestií
@ Aktuálne -> Školstvo     Mar 07 2017 - 05:25 GMT


Akademická pôda by mala byť pravidelne zasvätená odborným diskusiám, v ktorých by sa mohol každý slobodne, otvorene a kriticky vyjadriť k problémom, ktoré trápia našu spoločnosť. Medzi takéto problémy nesporne patrí otázka zrušenia tzv. Mečiarových amnestií. Preto sa Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rozhodol zorganizovať v stredu 8. marca 2017 o11:30 hod. diskusné stretnutie študentov a učiteľov venované právnym aspektom zrušenia tzv. Mečiarových amnestií, práve na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Kováčska č. 26, v učebni LA1P02. Na otázky a diskusné príspevky budú odpovedať prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D., JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. a JUDr. Peter Kubina. #CONT#Cieľom stretnutia nie je prezentovať jediný správny právny názor na tému zrušenia tzv. Mečiarových amnestií, ale podnietiť diskusiu na túto tému.   Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou https://www.upjs.sk/verejnost-media/vztahy-s-verejnostou/tlacove-spravy/rok-2017/ .  Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/