(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košice môžu mať až 10 rokov garantovanú cenu za odpad
@ Aktuálne -> Služby     Nov 15 2016 - 03:42 GMT


Poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa budú na decembrovom zasadnutí zaoberať prevodom 29 kusov akcií, zodpovedajúcim 29-percentnému podielu mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT, a.s. Posúdia dve alternatívy. Prvou je vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže s prevodom akcií mesta za minimálnu cenu 3 680 534 eur. #CONT#Druhou je návrh na zníženie základného imania spoločnosti KOSIT, a.s. stiahnutím z obehu 29 akcií mesta Košice v tejto spoločnosti za odplatu pre mesto Košice vo výške 4 089 000 eur. V oboch prípadoch si mesto Košice ponechá minimálne 5-percentný podiel a v platnosti ostanú pevné zmluvné vzťahy mesta Košice so spoločnosťou KOSIT, a.s., definujúce rozsah a kvalitu poskytovaných služieb.Mesto Košice má záujem na tom, aby aj v nasledujúcich rokoch ostali ceny za zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikajú na území mesta Košice rovnaké, čo by pre Košičanov znamenalo nezmenené poplatky za odpad. Doterajšie rokovania s majoritným vlastníkom spoločnosti KOSIT, a.s. ukázali, že v prípade, ak sa podarí zachovať aj po uskutočnení verejnej obchodnej súťaže, resp. po stiahnutí akcií mesta z obehu súčasný počet akcionárov - teda akcionármi v KOSIT, a.s. ostanú WOOD Waste Managment Ltd. a Mesto Košice, garantuje majoritný akcionár WOOD Waste Management Ltd. maximálne desaťročnú fixáciu cien za poskytovanie služieb spoločnosťou KOSIT, a.s.Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na svojom zasadnutí 12. septembra 2016 uznesenie s požiadavkou, aby bola mestom spracovaná analýza možností na prevod akcií mesta v KOSIT, a.s.. Táto spoločnosť totiž avizuje zvyšovanie základného imania a veľké investičné zámery. V prvom prípade to znamená, že ak mesto Košice chce udržať svoj 34-percentný podiel v spoločnosti KOSIT, a.s. a jeho hodnotu, musí byť jeho spoluúčasť na zvyšovaní základného imania vyjadrená sumou presahujúcou 4 milióny eur. MestoKošice hospodári s vyrovnaným rozpočtom a s takýmto výdajom v ňom pre roky 2017 a 2018 nepočíta. V prípade realizácie plánovaných investičných zámerov spoločnosťou KOSIT, a. s. mesto Košice nemôže rátať s výnosom pre akcionára vo forme dividend.Linda Šnajdárová

hovorkyňa mesta Košic               Linda Šnajdárováhovorkyňa mesta Košice 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/