(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Reakcia Mesta na predloženie petície o parkovaní:
@ Aktuálne -> Doprava     Nov 08 2016 - 04:08 GMT


Mesto Košice bude postupovať pri vybavení predloženej petície o parkovaní v súlade so zákonom o petičnom práve tak, ako v prípade všetkých ostatných petícií. Znamená to, že bude preverená čitateľnosť, úplnosť a pravdivosť údajov osôb, ktoré petíciu podporili. V prípade nejasností, nepresností alebo nutnosti vyžiadať si doplnenie údajov z petičných hárkov bude mesto Košice komunikovať s osobou oprávnenou na zastupovanie signatárov petície v styku s orgánom verejnej správy#CONT#V Košiciach žije 240 000 obyvateľov a v desiatich rezidentských zónach takmer 40 000 Košičanov.  Na petičných hárkoch je približne 17 300 podpisov. Považujeme za potrebné zistiť, koľko Košičanov petíciu podporilo a koľko bolo nekošičanov. Sme totiž presvedčení o tom, že o Košiciach majú rozhodovať Košičania. Po overení správnosti údajov, uvedených na petičných hárkoch, budeme informovať verejnosť aj o tom, ako podporili petíciu tí Košičania, ktorých sa zavedenie nového systému parkovania bezprostredne týka a ktorým tento systém vyriešil dlhodobý problém s parkovaním,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši.Linda Šnajdárováhovorkyňa mesta Košice 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/