(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Seminár o cyklistických komunikáciach
@ Aktuálne -> Región     Aug 15 2016 - 09:27 GMT


Ako sa budujú cyklistické komunikácie a tzv. singletrackové cyklistické trate priblíži seminár Cyklistická infraštruktúra, ktorý bude konať v Košiciach v dňoch 17. - 18. augusta 2016. Seminár je súčasťou projektu „Bicyklom aj za hranice“, ktorý je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.Seminár je určený zástupcom samospráv, združeniam a jednotlivcom, ktorých táto problematika zaujíma. Na projekte „Bicyklom aj za hranice” sa okrem Košického samosprávneho kraja podieľajú Združenie obcí Hornej Torysy, Mesto Veľký Šariš, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, Regionálne združenie obcí Hornád, agentúra FORZA, Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu a Kyjevské združenie cyklistov.#CONT#Našim cieľom je priblížiť ľudom, ktorí sa zaoberajú plánovaním, výstavbou i využívaním cyklistickej infraštruktúry, túto problematiku z rôznych uhlov pohľadu. Od toho, ako sa majú v dopravnom priestore viesť  cyklisti, čo všetko musí byť súčasťou cyklotrasy, cez majetkovo-právne vysporiadanie, až po technologické riešenia a praktické ukážky budovania trás,“ hovorí vedúca referátu cestovného ruchu Úradu KSK a krajská cyklokoordinátorka  Adriana Šebešová.Prvý deň seminára je venovaný navrhovaniu cyklistickej infraštruktúry, spôsobom vedenia cyklistov v dopravnom priestore, vybaveniu cyklistických komunikácií, realizácii cyklistickej infraštruktúry vrátane technologických riešení a majetkovo-právnemu vysporiadaniu. Druhý deň je zameraný na budovanie tzv. singletrackových cyklistických tratí, prínosom ich stavby, samotnej výstavbe i zásadám pre vybudovanie zaujímavej, zábavnej a nízkoudržbovej infraštruktúry pre horskú cyklistiku. Súčasťou druhého dňa bude aj  praktická výuka v teréne. Na Hornom Bankove nad Košicami si účastníci seminára pozrú, ako vyberať terén, trasovať a realizovať singletrack.  Košický samosprávny kraj a jeho partneri realizujú projekt Bicyklom aj za hranice (CBC02/PSK-I/033). Projekt podporil Nórsky finančný mechanizmus 2009 -2014 v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca, schéma malých grantov. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov sú 198 364 eur, projekt sa bude realizovať do apríla budúceho roka na území Košického a Prešovského kraja a Zakarpatskej Ukrajiny.Viac informácií o projekte Bicyklom aj za hranice nájdete aj na:http://web.vucke.sk/sk/novinky/norske-fondy-prispeju-aj-k-priprave-medzinarodneho cyklistickeho-koridoru-eurovelo11.htmlCykloturistike bola venovaná aj konferencia KSK – partner v cestovnom ruchu. Tu nájdete prezentácie, ktoré boli na nej venované cykloturistike:http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/konferencie-seminare.html  Ing. Adriana Šebešová 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/