(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Doktorandi úspešne ukončili tretí ročník Jarnej školy
@ Aktuálne -> Školstvo     Jul 11 2016 - 06:54 GMT


V dňoch 14. – 16. júna 2016 sa v Liptovskom Jáne uskutočnil v poradí už tretí ročník Jarnej školy doktorandov, ktorej sa zúčastnilo 40 študentov doktorandského štúdia.Jarná škola doktorandov (JŠD) UPJŠ v Košiciach pomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike. Na podujatí zazneli aj odborné prednášky univerzitných pedagógov. #CONT#Doktorandi tak mali jedinečnú možnosť získať informácie aj z iného uhla pohľadu a zároveň dostali možnosť oboznámiť sa so súčasnými svetovými trendmi v daných oblastiach.Prostredníctvom takýchto stretnutí sa zvyšuje vzájomná informovanosť študentov o aktuálnych smeroch výskumu v rôznych študijných programoch a zároveň sa posilňuje interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov doktorandského štúdia.Počas podujatia sa uskutočnilo viacero diskusných fór aj za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., členov vedenia univerzity a členov vedenia fakúlt. „Výhodou organizácie takéhoto podujatia mimo pôdy Alma Mater je, že okrem oficiálneho programu je vytvorený dostatočný časový priestor na neformálne diskusie a výmenu skúseností zo štúdia i  vedeckej práce,“ zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.Mgr. Mária Hrehová, PhD.Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/