(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Linka, ktorá má uši pre všetky deti
@ Aktuálne -> Školstvo     Dec 07 2015 - 09:07 GMT


Prvý rok spoločnej činnosti Linky detskej dôvery a Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bol prínosom pre deti aj študentov.„Linka, ktorá má uši pre všetky deti“ – znie motto Linky detskej dôvery v Košiciach, ktorá si v týchto dňoch pripomína prvý rok činnosti pod záštitou a s podporou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Základnou ideou spolupráce, na ktorej sa oba subjekty dohodli vlani v novembri, bol – popri pomoci ohrozeným deťom – zámer umožniť študentom sociálnej práce a psychológie na FF UPJŠ získať praktické zručnosti v dištančnej komunikácii a jednoduchých formách poradenstva. Na linke pracujú študenti pod dohľadom odborníkov – psychológov a sociálnych pracovníkov. #CONT#Tento spôsob práce je prospešný pre obe strany, lebo našim študentom dáva možnosť učiť sa komunikovať s detským klientom pri riešení jeho reálnych problémov a zároveň poskytuje klientom náležitú odbornú pomoc, ktorú garantuje prítomnosť odborníka z praxe,“ vyzdvihuje význam spolupráce dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Dodáva, že unikátnosť projektu, ktorý v podmienkach slovenských vysokých škôl nemá obdobu, spočíva v tom, že linka pomoci deťom sa stala významnou súčasťou vyučovacieho procesu, a pritom naďalej – tak ako v minulosti – plní svoje dôležité poslanie.Ročnú spoluprácu s FF UPJŠ hodnotí ako veľmi úspešnú aj Linka detskej dôvery.Podarilo sa nám pripraviť kvalitný tím pracovníkov z radov učiteľov fakulty, ktorý je odborne schopný viesť praktickú časť predmetu Dištančné poradenstvo a súčasne poskytovať odborné služby klientom Linky detskej dôvery,“ hodnotí vedúca linky PhDr. Dana Lovašová. Spresňuje, že práve v týchto dňoch prebiehajú cvičenia študentov priamo na linke. V rámci nich študenti pozorujú prácu odborníkov a pod ich odborným dohľadom nadväzujú hlasový (prostredníctvom telefónu) a písomný (prostredníctvom chatu a e-mailu) kontakt s klientmi.Tak sa učia nadväzovať prvý kontakt v odbornej komunikácii, používať v práci moderné technológie, učia sa tímovej práci a tiež zodpovednému a etickému prístupu ku klientovi. Absolventi predmetu budú mať v letnom semestri možnosť pracovať na linke v rámci svojej odbornej praxe alebo ako dobrovoľníci,“ dodáva D. Lovašová.Pracovníci Linky detskej dôvery sú k dispozícii počas pracovných dní v čase od 14:00 do 20:00 na telefónnom čísle (055) 234 72 72. V čase od 17:00 do 19:00 ich môžu detskí klienti, ale i rodičia kontaktovať aj prostredníctvom chatu na adrese www.linkadeti.sk a napísať môžu aj na odkazy@linkadeti.sk.PhDr. Marián Gladiš, PhD. 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/