(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
ORGANIZÁCIA DOPRAVY V CENTRE od nedele
@ Aktuálne -> Doprava     Jul 04 2015 - 09:38 GMT


Vzhľadom na priebeh prác stavby IKD dochádza k zásadným zmenám v organizácii dopravy:1. sprejazdňuje sa koľajový prejazd Galenova v križovatke s ulicou Kuzmányho2. uzatvára sa križovatka Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova – Senný trh vrátane príjazdu k Staničnému námestiu a podjazdu smer Štefánikova3. uzatvára sa koľajový prejazd Moyzesova – Rastislavova v križovatke s ulicou #CONT#4. sprejazdňujú sa koľajové prejazdy Mojmírová a Zborovská – Tajovského na ulici5. sprejazdňuje sa severná strana Štúrovej /jeden jazdný pruh/ v úseku Mojmírova –6. ruší sa zaslepenie ulíc Mojmírovej a Murgašovej na vjazde do Štúrovej ulice7. mení sa systém príjazdu na Staničné námestie – zo súčasnej od juhu na nový od severu – trasa Masarykova – Svätoplukova – Thurzova – Staničné námestie – výjazd základné obchádzkové trasy pre uzol Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova – smer sever – juh: Štefánikova – PFB – doprava do Rooseveltovej – križovanie Hlavná – Pribinova – doľava do Mojmírovej – doprava do Štúrovej – Štúrova – doprava do Moyzesovej – doľava do Galenovej – doľava do Kuzmányho – s pokračovaním Moldavská/Toryská, resp. otočením doľava Štúrovaa/ križ. Národná banka doprava – Slovenskej jednoty – doľava Komenského – doprava Strojárenská – rovno Kuzmányhob/ Gorkého – Štefánikova doprava Kasárenské námestie – križovanie Hlavná –Zbrojničná – doľava Moyzesova smer juh – sever: odklon v križovatke Námestie osloboditeľov – Palackého – Jantárová do smeru Palackého – križovatka Prešovská – Sečovská – po Prešovskej a Hlinkovej pre prejazd centrom zo smeru Palackého – doporučená trasa od križovatky Palackého – Jantárová rovno k Námestiu osloboditeľov – rovno po dočasne zobojsmernenej Štúrovej medzi Južnou triedou a Fejovou – doprava do prepichu Fejova – Mojmírová s pokračovaním po Štúrovej, resp. Mojmírovejzákladné obchádzkové trasy pre uzol Štúrova – Moyzesova - Rastislavova:príjazd od Moyzesovej: odklon doprava do Galenovej – doľava do Kuzmányho - s pokračovaním Moldavská/Toryská, resp. otočením doľava Štúrova smer Námestie osloboditeľov, resp. doprava Rastislavova príjazd od Rastislavovej: odklon doprava do Štúrovej – doľava do prepichu Zborovská – doprava do Tajovského – doľava do Grešákovej – doprava do Moyzesovej príjazd k Staničnému námestiu – iba zo severu od Jumbocentra po Masarykovej – doprava do Svätoplukovej – Thurzovej – okolo Staničného námestia a výjazd dopravaPríjazd k parkoviskám pred stanicou bude obmedzený !Doporučenie: smer do centra voliť iba v prípade cieľovej jazdy, pre tranzit použiť vonkajší okruh mesta, t.j. Prešovská – Južné Nábrežie – Kapustníky – VSS – Červený Rak – tr.KVPOstatné uzávierky a obchádzkové trasy stavieb IKD a MEU ostávajú bez zmeny !


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/