(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., a TU v Košiciach podpísali zmluvu o spolupráci
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 10 2002 - 11:51 GMT
Predstavitelia akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia dňa 12. 2. 2002 slávnostne podpísali zmluvu o spolupráci s vedením Technickej univerzity v Košiciach.

Podujatie slávnostne otvoril člen predstavenstva a hovorca spoločnosti Dr.h.c.Ing.Jozef Uhrík, Csc.
"Budeme potrebovať kvalifikovaných pracovníkov, rovnako subdodávatelia ako aj servisné centrá. Chceme spojiť možnosti Technickej univerzity v Košiciach s našimi požiadavkami"
uviedol Jozef Uhrík. Ïalej zdôraznil, že doterajšie skúsenosti hovoria v prospech využívania absolventov inžinierskeho štúdia technických smerov. "S čoraz väčším rozvojom elektroniky pre potreby VW očakávame väčší prísun študentov absolvujúcich elektronické." dodal Jozef Uhrík.

Technickú univerzitu Košice predstavil jej rektor prof. Ing. Juraj Sinay. Vyjadril svoje prekvapenie nad tým, ako rýchlo a pružne zareagoval koncern VW Slovakia na návrh spolupráce s TU Košice. Spomenul už prebiehajúcu spoluprácu s Auto Škoda Mladá Boleslav.

Dr. h.c. Karl P. Wilhelm, člen predstavenstva zodpovedný za technickú oblasť, hovoril o
rozmachu laserového zvárania komponentov. Práve v tejto oblasti očakávajú prínos univerzity. Špecialisti z Volkswagenu Slovakia otvorili túto problematiku a poukázali na konkrétne problémy, s ktorými sa pri laserovom zváraní stretávajú.

Prof. Ing. František Trebuňa, Csc. dekan Strojníckej fakulty podotkol, že zriadenie niektorých štúdijných odborov podľa požiadaviek VW Slovakia podlieha procesu akreditácie. Otázky laserového zvárania musia byť, podľa neho, spojené s odborom robotika, ktorý sa už na univerzite vyučuje. Na budúci školský rok je možné zaradiť túto špecializáciu do tretieho ročníka, aby tak o dva roky mohli univerzitu absolvovať študenti vyškolení pre potreby VW Slovakia.V oblasti vývoja kvality laserového zvárania bude, podľa neho, potrebné doplniť technické vybavenie univerzity, využívané na výskum a výučbu.

Dr. h.c. Karl P. Wilhelm sa ďalej vyjadril aj o spoločnej ambícii koncernu a katedry dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach, dosiahnuť v oblasti programu čistoty a poriadku vo výrobe, popredné miesto v Európe.

Zmluvu slávnostne podpísali Dr.h.c. Karl Peter Wilhelm, Dr.h.c.Ing.Jozef Uhrík, Csc, JUDr. Pavel Nováček, člen predstavenstva zodpovedný za personálnu oblasť za VW Slovakia, a.s., a za TU Košice rektor univerzity prof. Ing. Juraj Sinay.

V Bratislave, dňa 11. februára 2002Mgr. Urszula Macher (v.r.)Bližšie informácie Vám poskytne:
Boris Urbančík, tel. 02/55577081, mailto: boris.urbancik@vyv.sk
Vasiľ Demko, tel. 055/602 2138, mailto: vasil.demko@vyv.sk


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/