(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Deklarácia odborníkov a občianskych organizácií z 15 štátov uvítala slovenský zákon o obaloch
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Jan 20 2003 - 09:11 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- 23 odborníkov a zástupcov mimovládnych organizácií z 15 krajín sveta prijalo na medzinárodnej konferencii v Prahe 16.1. 2003 deklaráciu k vývoju legislatívy o obaloch, v ktorej osobitne uvítali a podporili slovenský zákon o obaloch, hlavne zálohovanie jednorazových nápojových obalov, prevenciu a podporu vratných obalov. Odborníci a účastníci konferencie usporiadanej v Senáte Českej republiky o čistých, nespaľovacích technológiách zneškodňovania POP (perzistentných organických polutantov) sa okrem hlavnej témy programu vyjadrili aj k potrebe zvýšenia úsilia o podporu prevencie, opakovaného používania a vysokej miery recyklácie odpadov z obalov. Text deklarácie je aktuálny aj pre Slovensko vzhľadom na škandalózne, klamlivé útoky niektorých nadnárodných výrobcov nápojov a Zväzu obchodu proti environmentálne prínosným opatreniam zákona o obaloch.

Ladislav Hegyi
predseda Spoločnosti priateľov Zeme


Text deklarácie a zoznam signatárov :


Deklarácia mimovládnych organizácií k vývoju legislatívy o obaloch z medzinárodnej konferencie o nespaľovacích technológiách odpadov s POP´s v Prahe 15. - 17. 1. 2003

Vyzývame parlamenty a vlády našich krajín, aby zvýšili úsilie o implementáciu opatrení pre rozvoj prevencie, opätovného používania a vysokej miery recyklácie obalov, prijatím účinných opatrení v legislatíve.

Sme znepokojení, že niektorí nadnárodní výrobcovia nápojov vystupujú proti týmto legislatívnym opatreniam, ktoré majú prioritu aj v legislatíve EÚ.

Výrobcovia nápojov donedávna niesli zodpovednosť za svoje obaly opakovaným používaním vratných fliaš z vyše 90%. Prechodom na jednorazové, nezálohované obaly prenášajú zvyšovaním produkcie odpadov ťarchu na životné prostredie, občanov a obce.

V mnohých krajinách tieto spoločnosti nerobia nič pre minimalizáciu odpadov. V EÚ kde sú pod tlakom legislatívy, maskujú tieto negatívne kroky pod pláštik ich malej podpory triedeného zberu odpadov v obciach, zväčša s nízkou úrovňou recyklácie 20-40 %. V skutočnosti to predstavuje zníženie úrovne ochrany životného prostredia v sektore nápojových obalov z vyše 90% miery zberu a opätovného použitia na cca 20-30%.

Ako účinné opatrenie pre minimalizáciu odpadov z nápojových obalov sa osvedčilo využitie environmentálnych daní, alebo zálohovanie jednorazových nápojových obalov. Podporujeme implementáciu týchto opatrení v našich krajinách. Preto vítame a podporujeme novú slovenskú legislatívu o obaloch, ktorá obsahuje konkrétne ustanovenia pre prevenciu, podporuje opakovane používané obaly a zavádza zálohovanie a vysokú mieru recyklácie niektorých jednorazových nápojových obalov.


Environmental Experts Association - Rumunsko - Simona Condurateanu

University of Santo Tomas - Filipíny - Carmelito Tatlonghari

Waste Prevention Association - Polsko - Pawel Gluszynski

Communities Against Toxics - Veľká Británia - Ralph Ryder

Save Bombay Committee - India - Ms. Psiya Salvi

Physicians for Social Responsibility - Egypt - Ahmed M. Geneid

Foundation of Agriculture and Environment - Bulharsko - Maria Mudrova

Hnutí Duha – Friends of the Earth ČR - Česká rep. - Ing. Ivo Kropáček

Polish Ecological Club - Poľsko - Daniel Nowakowski

Greenpeace International - Holandsko - Daryl Luscombe

Wildlife Clubs of Uganda - Uganda - Rebecca Nalunkuuma

o.z. Otvorený kruh - Slovensko - Alena Pilvanová

Centre for Environment - Uganda - Godfrey Kasozi

Armenian Women for Health and Healthy Environment - Arménsko -Elizabeth Danielyan

Green Justice Association - Bulharsko - Elena Mihaylova

Greenpeace ČR - Česká rep. - MUDr. Miroslav Šuta

Greenpeace CEE - Slovensko - Mgr. Martin Hojsík

Foundation for Realisation of Ideas - Bielorusko - Eugeniy Lobanov

DEA Klub, Citizens Anti-Toxics Action - Slovinsko - Maja Bavdaz Solce

Arnika - Česká rep. - Jindřich Petrlík

Elm Tree Association - Bulharsko - Boryana Hrissimova

Independent consultant - U.S.A. - David La Roche

Spoločnosť priateľov Zeme - Slovensko - Ladislav Hegyi


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/