(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Policajti pomôžu pri akciách Košice Night Run a 40. Ročníka Rally Košice
@ Aktuálne -> Doprava     Sep 05 2014 - 04:01 GMT


POLÍCIA bude dohliadať na verejný poriadok a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas nočného behu „Košice Night Run“ a 40. Ročníka Rally KošiceV súvislosti s konaním nočného behu „Košice Nihgt Run“ 40. Ročníka Rally Košice“ prijala polícia preventívno – bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu života, zdravia a majetku občanov a tiež bude dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vzhľadom na predpokladaný vysoký počet návštevníkov budú príslušníci poriadkovej polície vo zvýšenej miere odhliadať na verejný poriadok. Hliadky dopravnej polície budú dohliadať na nerušený priebeh podujatia, budú riadiť cestnú premávku a usmerňovať motorových a nemotorových účastníkov cestnej premávky v dopravných uzloch a úsekoch, hlavne na komunikáciách na vstupe a výstupe do miesta konania podujatia a v jeho okolí.Košice Night Run#CONT#V piatok 5.9. 2014 od 18.00 do 22.00 hodiny sa v Košiciach uskutoční nočný beh. Trasa je vedená centrom mesta Košice. V uvedenom čase budú uzatvorené ulice vnútorného okruhu mesta a doprava bude odklonená a presmerovaná dopravným značením aj s ohľadom na viacero obmedzení v centre mesta z dôvodu rekonštrukcie koľají na ul. Kuzmányho a iné čiastočné rekonštrukcie  v širšom centre. Na dôležitých  križovatkách budú dopravu riadiť dopravní policajti.40. Ročník Rally KošiceV dňoch 6. a 7. septembra 2014 (sobota,  nedeľa)  sa uskutoční v Košickom kraji  a časti Prešovského kraja Rally Košice:Dňa 6.9. 2014 Sobota

  1. Rýchlostná skúška  „Herľany“      cesta II/567 v úseku Banské – Herľany  a cesta III. Triedy v úseku Herľany  - Rankovce od 11.30 do 20.30 hod.

  2. Rýchlostná skúška  „Bogota“    účelová lesná cesta  v úseku Svinica Regeta a miestna komunikácia   Regeta – Ruskov   od 13.00 do 22.30 hod.

  3. Rýchlostná skúška „Izra“  cesta III triedy  v úseku Slanec – Nový  Salaš – Slanská huta a miestna komunikácia  Slanská huta – lesná cesta  Veľké drevo – Slanec od 13.30 do 23.00  hod.

Dňa 7.9. 2014 Nedeľa 

  1. Rýchlostná skúška  „Jahodná“    miestna komunikácia Čermeľská cesta  od  odbočky na Bankov – Horný Bankov, účelová lesná cesta  v úseku Horný Bankov – Alpinka – výjazd na št. cestu II/547 Alpínka – Jahodná sedlo – Košická Belá  od 08.15 do 16.00 hod.

  2. Rýchlostná skúška  „Ružín“  št. cesta II/547 v úseku Košická Belá most cez Ružín  a účelová cesta  Ružín most priehrada Ružín v čase od 09.00 do 16.30 hod.

  3. Rýchlostná skúška  „Optima“  miestna komunikácia pri Prachárni   (pri Blšáku)  výjazd na R2  v úseku od výjazdu z ul. Pri prachárni po vjazd k obchodnému domu Optima z R2 v čase od 07.30 – 11.30 hod.

Obchádzkové trasy

  • Komunikácie budú uzatvorené  1 hodinu pred konaním rýchlostnej skúšky

  • Cesta II/547 Košice – Jahodná – Košická Belá  smer Veľký Folkmar bude uzatvorená od 07.30 hod.     Obchádzka bude vedená  cez Prešov – Margecany   alebo  Košice – Kysak  smer Sedlice – Margecany.

  • cesta      Košice – Kysak - M. Lodina   bude  prejazdná len po malú Lodinu. Cesta  cez Ružín od priehrady uzavretá.

Rýchlostná cesta R2 bude v smere od Barce na Moldavskú ulicu uzatvorená a premávka odklonená po Alejovej ulici.Dňa 5.9.2014 v piatok  sa  uskutočnia  obhliadky trate  pretekármi  s vozidlami  V tejto obhliadke  je aj časť  účelovej lesnej cesty Horný Bankov – Alpinka, kde bude pred vjazdom na lesnú cestu  upozorňovať  cyklistov a chodcov organizátor na pohyb vozidiel. V tejto súvislosti možno predpokladať sťažnosti  na nepovolené užívanie tejto cesty.  Užívanie tejto cesty počas Rally Košice  a obhliadky trate je riadne povolené. Polícia vyzýva  všetkých  účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny príslušníkov polície ako aj dočasné dopravné značenia, taktiež o disciplinovanosť, ohľaduplnosť a trpezlivosť. 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/