(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Veľké literárne pátranie
@ Kultúra -> Literatúra     Jun 02 2014 - 19:01 GMT


Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s miestnym úradom Košice-Sever a ZŠ Polianska 1 v Košiciach zorganizovali pre malých čitateľov, žiakov druhého ročníka, literárny zájazd do Zvolenskej Slatiny. Zájazd sa uskutoční vo štvrtok 5.6.2014 v rámci prebiehajúcej súťaže Hádaj, pátraj s Guľkom Bombuľkom, ktorú pripravila pre svojich čitateľov pobočka Knižnice pre mládež mesta Košice na Námestí Jána Mathého 1.#CONT# Výlet do rodiska Márie Ïuríčkovej je pre dvadsiatich súťažiacich čitateľov ďalšou, v poradí už štvrtou etapou veľkého literárneho putovania naprieč celoživotným dielom tejto známej slovenskej spisovateľky, ktoré prebieha pri príležitosti 95. výročia jej narodenia. Toto putovanie sa začalo  v Mesiaci knihy, v marci, zoznámením sa so životom a tvorbou autorky. Kým apríl patril Jasietke, postave z rovnomennej knihy Jasietka, s ktorou deti putovali rozprávkovou krajinou a stretávali postavičky zo slovenských ľudových rozprávok, máj im priniesol veľké maľovanie na asfalt pod názvom „Ako sa kreslí Gevenducha“. Pri kreslení tohto zábavného strašidielka z knihy o nezbedných sestrách Danke a Janke sa deti zhostili dôležitej úlohy a zahrali sa na ilustrátorov. Jún prinesie našim pátračom literárny zájazd k rodnému domu spisovateľky, ktorý hrdo nesie pamätnú tabuľu autorky a tiež stretnutie so starostkou Zvolenskej Slatiny, Máriou Klimentovou a s pani riaditeľkou, Darinou Purdekovou a jej deťmi zo Spojenej Základnej a materskej školy Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. Stretnutie s deťmi spestrí spoločné čítanie, ktorým košické a slatinské deti podporia práve prebiehajúci celoslovenský detský čitateľský maratón „Čítajme si...“, organizovaný Linkou detskej istoty pri SV pre Unicef.  Renáta Hlivková, autorka súťaže a knihovníčka mimoškolskej pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice na Námestí Jána Mathého 1 v Košiciach: „Júnom sa všetko ani zďaleka nekončí. Pre súťažiacich je už pripravené prázdninové pátranie po Ïuríčkovej knihách ukrytých v rôznych knižniciach mesta Košice a na záver, v septembri, plánujeme vyvrcholenie súťaže vo forme slávnostného stretnutia všetkých súťažiacich a zúčastnených. To bude venované narodeniu nezabudnuteľnej autorky a jej celoživotnému mottu Dožičme detskej duši tú radosť, to splnenie, to uistenie, že dobrota, krása a neha kráčajú neomylne k víťazstvu spravodlivosti, pretože to každé dieťa potrebuje k duševnému zdraviu.“Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice: „Cieľom celého putovania je zábavnou formou oboznámiť deti s postavičkami z kníh ako Danka a Janka, Jasietka, Guľko Bombuľko, Jožko Mrkvička či Majka Tárajka a pripomenúť si dôležitú osobnosť detskej literatúry akou bola Mária Ïuríčková, ktorá ešte aj dnes svojimi nádhernými príbehmi dokáže spájať detské duše, a to nielen u nás na Slovensku, ale  aj po celom svete.“  Mária Ïuríčková sa narodila  29. septembr1919 v  Zvolenskej Slatine.  Svoje prvé diela začala publikovať v roku 1951 v rôznych časopisoch (ZorničkaOhník). Jej knižným debutom sa stala Rozprávka o dedovi Mrázovi, ktorá vyšla v  roku 1954. Vo svojej tvorbe, ktorú  celú venovala detskému čitateľovi, dokázala citlivo zachytiť životné zážitky dospievajúcej mládeže a jej konflikty. Často používala žiacky slang a dokázala klásť veľký dôraz na charakter jednotlivých postáv. Hranica medzi reálnym a fantastickým v jej knihách zostala vždy otvorená.  Okrem vlastnej tvorby sa venovala zostavovaním zborníkov a výberov, v ktorých často siahala po ľudových námetoch a ľudovej slovesnosti. Popri tom sa venovala prekladom z ruštiny, češtiny a nemčiny. Jej knihy boli preložené do 21 jazykov.Podujatie prebieha vďaka finančnej podpore Mestskej časti Košice – Sever a starostu Mariána Gaja a výbornej spolupráci so ZŠ Polianska 1 a s pani učiteľkou Blaženou Ihnátovou.

Eka,


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/