(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Tisíckam detí sa zlepšili podmienky na vyučovanie
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 30 2014 - 16:37 GMT


Finančnú dotáciu, ktorú schválila vláda počas svojho výjazdového rokovania v Košiciach, pre košické materské a základné školy vo výške takmer 1,4 milióna EUR, použilo na rekonštrukciu 14 školských zariadení. Najčastejšie bolo potrebné riešiť havarijný stav jednotlivých budov a vymeniť okná. #CONT#Začiatkom októbra ministri v Košiciach prerokovali a schválili Analýzu sociálno – ekonomickej situácie mesta Košice a návrhy na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej činnosti. Na základe materiálu dostali Košice na aktivity zlepšujúce sociálno – ekonomickú oblasť v meste čiastku 1 995 000 eur. Z tejto sumy bolo vyčlenených 1 384 500 eur pre školstvo, konkrétne, na opravy školských budov, bazénov, nákup hudobných nástrojov či výstavbu športových ihrísk.Použitie poskytnutej dotácie na základe uznesenia vlády je členené v závislosti od druhu výdavkov na bežné výdavky, s možnosťou použitia do 31. 3. 2014 pre ZŠ, ZUŠ a MŠ s právnou subjektivitou v čiastke 340 100 eur a pre MŠ bez právnej subjektivity v čiastke 141 300 eur a kapitálové výdavky s možnosťou použitia na daný účel v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch, tj. do 31. 12. 2015 pre ZŠ a ZUŠ s právnou subjektivitou v čiastke 903 100 eur.V ZŠ na Jenisejskej ulici opravovali telocvičňu, inde menili podlahy, opravovali múry, sociálne zariadenia, či elektroinštaláciu. Peniaze vyčlenila vláda i pre ďalšie školy. Najväčšiu sumu, 340 000 eur, schválili na opravu bazéna v ZŠ Družicová 4, ktorý slúži pre 11 škôl a ďalších 113 000 eur na opravu budovy bazéna ZŠ Tomášikova 31 využívaného žiakmi 10 škôl.      Primátor Richard Raši v priebehu apríla navštívil niekoľko takto zrekonštruovaných zariadení. „Som rád, že Košice získali od vlády dotáciu, ktorá nám umožňuje realizovať nevyhnutné rekonštrukcie školských budov. Osobne som si školy prešiel a som rád, že peniaze boli vynaložené efektívne a vďaka nim sa na mnohých školách výrazne zlepšili podmienky pre tisíce detí v Košiciach. Aj v budúcom roku budeme hľadať financie na riešenie havarijných stavov v školských zariadeniach v našej správe. “ uviedol primátor Košíc Richard Raši.

 Zoznam školských zariadení, ktoré čerpali dotáciu: ZŠ, ZUŠ, MŠ s právnou subjektivitou

1.
ZŠ Jenisejská 22
Oprava havarijného stavu telocvične :
9 300 €
 
SPOLU
30 000 €
 
2.
ZŠ Krosnianska 2
- oprava sociálnych zariadení
36 000 €
 
 
- oprava strechy
5 000 €
 
SPOLU
41 000 €
 
3.
ZŠ Kežmarská 28
Výmena okien a dverí
27 270 €
 
 
Oprava nefunkčnej kanalizácie
23 000 €
 
 
Výmena nášľapných vrstiev podláh
27 830 €
 
SPOLU
78 100 €
 
4.
ZŠ Považská 12
Výmena okien
56 000 €
 
SPOLU
56 000 €
 
5.
MŠ Palárikova 22
Odstránenie havarijného stavu múrov
28 000 €
 
SPOLU
28 000 €
 
6.
MŠ Zuzkin park 2
Oprava omietok a maľby
23 000 €
 
 
Oprava elektroinštalácie
10 000 €
 
 
Výmena okien
27 000 €
 
 
Výmena výťahov
7 000 €
 
SPOLU
67 000 €
 
7.
ZUŠ Irkutská 1
Odstránenie havarijného stavu okien
30 000 €
 
 
Výmena svietidiel
10 000 €
 
SPOLU
40 000 €
 
 
S P O L U
340 100 €
 
 MŠ bez právnej subjektivity

1.
MŠ Turgenevova 38
Sanácia balkónov
 
 
SPOLU
19 000 €
 
2.
MŠ Povstania českého ľudu 11
Výmena okien - triedy
38 000 €
 
 
Oprava podlahy v práčovni
 
 
SPOLU
38 000 €
 
3.
MŠ Poľov
Výmena okien
7 800 €
 
 
Odvodnenie strešných zvodov
 
 
SPOLU
7 800 €
 
4.
MŠ Jenisejská 24
Odstránenie havarijného stavu nenosných múrov
28 500 €
5.
MŠ Šebastovce
Výmena okien v priestoroch MŠ
9 000 €
6.
MŠ Zupkova 37
Oprava atiky a fasády
25 000 €
 
 
Výmena okien
 
 
SPOLU
25 000 €
 
7.
MŠ Ipeľská
Výmena okien
13 200 €
 
 
Výroba a osadenie mreží na okná
800 €
 
SPOLU
14 000 €
 


 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/