(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
15. ročník Týždňa slovenských knižníc
@ Kultúra -> Literatúra     Mar 30 2014 - 11:16 GMT


V dňoch 31. marca – 6. apríla 2014 sa uskutoční už 15. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK), ktorého cieľom je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).Mottom týždňa je "Knižnice pre všetkých". Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2014 je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla.#CONT#Poslaním knižníc je uspokojovať kultúrne, vedeckovýskumné, vzdelávacie a informačné potreby občanov, podporovať ich celoživotné vzdelávanie a duševný rozvoj a zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov. Súčasné knižnice sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke majú svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce,mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v uzavretých priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj vo virtuálnom prostredí. Stovky rôznorodých knihovníckych podujatí sú cielene adresované deťom, mládeži ale i rôznym komunitným spoločenstvám (starším spoluobčanom, nezamestnaným a pod.); spájajú virtuálny svet s reálnym svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova i samotného čítania. Knižnice v snahe zatraktívniť svoje portfólio skvalitňujú a dopåňajú ponuky svojich služieb – organizujú vzdelávacie kurzy, školenia na podporu informačnej gramotnosti, budujú digitálne knižnice s ponukou elektronických informačných zdrojov. Otvorenie Týždňa slovenských knižníc je tradične spojené s odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v roku 2013. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2014 sa uskutoční 31. 3. 2014 o 13.00 hod. v priestoroch Verejnejknižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hviezdoslavovej ulici. Vyvrcholením TSK 2014 bude podujatie na podporu čítania detí Noc s Andersenom vo verejných a školských knižniciach zo všetkých regiónov Slovenska v piatok dňa 4. apríla 2014,kedy sa aj slovenské deti zapoja do významného medzinárodného podujatia pri príležitosti medzinárodného dňa detskej knihy v deň narodenín dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Tento rok sme opäť prekonali minuloročný rekord, kedy sa na podujatí na Slovensku zúčastnilo viac ako 200 knižníc a 8 500 detí. Knižnice sa ešte stále prihlasujú, ale k dnešnému dňu evidujeme už 202 „spacích miest“ vo všetkých regiónoch Slovenska. Partnermi TSK 2014 a podujatia Noc s Andersenom sú Vydavateľstvo Slovart, Panta Rhei, McDonald´s, TV BRATISLAVA a RTV: Rádio Regina, ktoré bude vysielať celodenné rozhlasové vysielanie Rozprávkové Rádio Regina pri príležitosti Noci s Andersenom 2014 dňa 4. 4. 2014.   Týždeň slovenských knižníc predstavuje počtom zapojených knižníc a pripravovaných podujatí neprehliadnuteľný signál pre celú spoločnosť, že knižnice zohrávajú svoju významnú rolu aj v dnešnom digitálnom veku a svoje služby rozširujú aj vo virtuálnom priestore internetu tak, aby boli na dosah a v prospech všetkým občanom vo všetkých regiónoch Slovenska.    


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/