(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Farebný ohňostroj rozprávok
@ Kultúra -> Literatúra     Mar 30 2014 - 11:06 GMT


Farebný ohňostroj rozprávok, séria detských podujatí rozžiari v týždni od 31.03. do 06.04.2013 pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice, ale aj interné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach.Touto formou sa košická knižnica špecializovaná na podujatia s deťmi a mládežou aktívne zapojí do 15. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktoré už tradične vyhlasujú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Jeho zámerom je zviditeľnenie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a motto ostáva nezmenené: „Knižnice pre všetkých“. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 31.marca 2014 o 13.00 hod. v Knižnici Jána Bocatia v Košiciach a bude spojené s odovzdávaním cien Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK, za aktívnu činnosť resp. usporiadanie významného podujatia. #CONT#Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice nám povedala: „Všetky rozprávkové a informačno-vzdelávacie podujatia Týždňa slovenských knižníc sú zamerané na  hodnoty duchovnej kultúry a podporu čítania. Zahàňajú v sebe využívanie moderných metód tvorivej dramatiky aj zážitkového a hlasného čítania. Naše knihovničky sa takouto formou snažia vzbudiť u našich malých čitateľov záujem o knihy ako aj o samotné čítanie.“Knižnica pre mládež mesta Košice do programu na tento týždeň zaradila aj finále Voľby Kráľa detských čitateľov 2014, ktoré sa uskutoční v rámci kultúrno-spoločenského programu a na ktorom odznejú obhajoby súťažných prezentácií finalistov na témy: „Zoznámte sa s...“ a „Košický spisovateľ/spisovateľka“ (autor, ktorého by sme mali poznať). Program nevynechal ani hospitalizované deti v Detskej fakultnej nemocnici, ktoré poteší  večerníčkové čítanie.Záver týždňa je venovaný snáď najobľúbenejšiemu detskému podujatiu Noci s Andersenom, do ktorého sa zapojí päť našich pobočiek a ktoré venujeme čitateľom, ktorí si to zaslúžia za svoju lásku ku knihám a k čítaniu,“  dodala k programu Iveta Hurná, riaditeľka knižnice.Knižnica pre mládež mesta Košice zároveň oznamuje, že v rámci Týždňa slovenských knižníc upustí od vyberania sankčných poplatkov, to znamená, že všetci čitatelia, ktorí sú v omeškaní s vrátením zapožičaných kníh, alebo časopisov a prídu v týždni od 31.03. do 06.04.2013 do knižnice nezaplatia upomienku za omeškanie.Program Týždňa slovenských knižníc 2014:

  • Farebný ohňostroj rozprávok

31.03.2014    09.00 hod.    Námestie Jána Mathého 1, OD Mier01.04.2014    11.00 hod.     Humenská 602.04.2014    09.00 hod.     ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 2202.04.2014    13.30 hod.     ZŠ Belehradská 2102.04.2014    14.00 hod.     LitPark, Kukučínova 203.04.2014     17.30 hod.      Detská fakultná nemocnica, Tr. SNP 1, večerníčkové čítanie04.04.2014    10.00 hod.     Boženy Němcovej 2704.04.2014    13.30 hod.     ZŠ Krosnianska

  • Voľba Kráľa čitateľov 2014 - finále

03.04.2014    10.00 hod.     LitPark, Kukučínova 2

  • Noc s Andersenom – rozprávkové podujatie venované najlepším čitateľom knižnice

04.-05.04.2014

  • Čo by videl H.Ch.Andersen v Kulturparku, LitPark, Kukučínova 2 o 18.00 hod.

  • Zubami nechtami, hrôzostrašná noc v knižnici, Humenská 9 o 19.00 hod.

  • Pripútajte sa! Rozprávková linka Košice – Kodaň odlieta, Námestie Jána Mathého 1, OD Mier o 18.00 hod.

  • Nechajte sa uniesť... Rozprávkové (ú)nosy Pinocchia, ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 o 19.00 hod.

  • Ako si vycvičiť draka, Družicová 4 o 19.00 hod.

 Knižnica pre mládež mesta KošiceIng. Viera Ristvejová

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/