(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mladým železničiarom pribudne klubovňa a minimúzeum
@ Aktuálne -> Rôzne     Mar 12 2014 - 10:19 GMT


Klubu mladých železničiarov pri Košickej detskej historickej železnici pribudne v krátkom čase priestor na spoločné stretávanie. Klubovňa vznikne zútulnením miestnosti v prenajatej budove neďaleko stanice Čermeľ. Aktivistov podporila spoločnosť U. S .Steel a Karpatská nadácia v rámci projektu Spoločne pre región 2014.#CONT#"Napriek aktívnej a stále sa rozširujúcej základne mladých aktivistov od roku 2012 až doposiaľ chýbajú vhodné priestory na stretávanie, vzdelávanie a školenia. Z tohto dôvodu sa všetky aktivity dejú “pod holým nebom”. „Zriadenie klubovne a základne pre minimúzeum by prispelo k zlepšeniu podmienok klubu a služieb pre cestujúcich. Okrem toho chceme na trati obnoviť pôvodné návestidlá, nainštalovať a spojazdniť staničné hodiny a informačnú tabuľu,“ povedal krátko po prevzatí symbolického šeku ¼ubomír Lehotský, riaditeľ Detskej železnice.Z prideleného grantu vo výške 2 670 € sa členovia klubu rozhodli spolufinancovať aj ďalšie aktivity: vydávanie vlastného časopisu R-žurnál, workshopy o bezpečnosti a správaní sa na trati, divadlá pre deti a pre nových členov, vyrobia ďalšie tričká a šatky, ktoré sú súčasťou rovnošaty.Pre občianske združenie je to už tretí rok úspešnej spolupráce so železiarňami a Karpatskou nadáciou, ktoré prispeli k rozvoju historickej atrakcie Košíc. Združenie sa v roku 2011 stalo vlastníkom všetkých rušňov a osobných vozňov, ktoré k Detskej železnici prináležia. Medzi nimi aj 130-ročného parného rušňa „Katka“, ktorý je najstarším prevádzkovaným rušňom vo Višegradskom regióne a je symbolom železničky. „Väčšina hnuteľného majetku: vozidlá, návestidlá a ďalšie zariadenia, boli nedostatočnou starostlivosťou a podfinancovaním zničené. Cieľom nášho združenia je v úzkej spolupráci s partnermi rozvíjať a skvalitňovať prevádzkovanie  železničky a to pri zachovaní prijateľného vstupného pre všetky rodiny s deťmi a návštevníkov mesta. Podmienkou je 100 % stav a záchrana kultúrnych hodnôt,“ dodal ¼. Lehotský.Činnosť OZ Detská železnica Košice môžete podporiť aj 2% z daní. „V tomto roku sa o túto podporu uchádzame prostredníctvom občianskeho združenia Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Košice, s ktorým úzko spolupracujeme pri zabezpečovaní bežnej prevádzky železničky, obsadzovaní rušňovodičov, vykonávaní opráv a údržby našich koľajových vozidiel. Všetky financie, ktoré by ste venovali týmto spôsobom, budú slúžiť pre prospech Košickej detskej historickej železnice,“ uviedol Igor Holéczy z OZ Detská železnica Košice.V uplynulých rokoch sme aj vďaka tejto podpore  úplne obnovili schátraný a nepojazdný vozový park detskej železnice a ďalej obnovujeme život a vzhľad staničiek, snažíme sa jazdiť čo najviac pre našich návštevníkov. Usporadúvame kultúrne podujatia a pomaly meníme železnicu na kultúrny bod Košíc, na ktorý môžu byť obyvatelia mesta a celého Slovenska hrdí.Veríme a dúfame vo vašu podporu, ide nám o dobrú vec!Identifikačné údaje pre záujemcov o zaslanie 2% z daní pre potreby OZ Detská železnica Košice:Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska p. KošiciachHanojská 4, Košice 040 13, SlovenskoObčianske združenieIdentifikačné číslo prijímateľa: 35556625 Tlačivo si môžete stiahnuť aj na našej stránke  http://www.detskazeleznica.sk/--3-77-venujte-nam-vase-2-percentaViac na www.detskazeleznica.sk a Facebooku.                        


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/