(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Policajti a pracovníci SČK na cestách Košického kraja
@ Aktuálne -> Región     Jul 14 2013 - 16:29 GMT


Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v spolupráci s okresnými riaditeľstvami PZ v súvislosti s opatreniami počas letnej turistickej sezóny počas 28. týždňa vykonalo celokrajskú dopravno-preventívnu akciu s účasťou Slovenského Červeného kríža. Dopravno-preventívna akcia bola zameraná na kontrolu autolekárničiek, ako povinnej výbavy motorových vozidiel a na preverenie vedomosti vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Kontrola bola upriamená na to, či vodiči vo svojich vozidlách majú autolekárničky, ači obsahujú prepísaný zdravotnícky materiál v platnej respiračnej dobe. V prílohe nájdete aj foto.#CONT#Počas celého týždňa sa na akcii zúčastnilo 31 policajtov a 25 pracovníkov Slovenského Červeného kríža. Skontrolovali štyristo autolekárničiek, z ktorých 290 vyhovovalo platným predpisom.  Preskúšaniu vedomostí z poskytovania prvej pomoci  vyhovelo len 157 vodičov.  Lepšie na tom boli starší vodiči s vodičskou praxou väčšou ako 20 rokov.    Vodiči, ktorí mali medzery v znalostiach z poskytovania prvej pomoci boli pracovníkmi Slovenského Červeného kríža poučení.Ak vodiči nemajú autolekárničku, alebo im niečo v nej chýba či obsahuje materiál, ktorý je po exspiračnej lehote, môžu dostať od polície v blokovom konaní pokutu do 60 eur.  V správnom konaní to môže byť do 100 eur.Autolekárnička patrí do povinnej výbavy vozidla v zmysle § 16 ods. 1 písm. d) vyhlášky ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke na pozemných komunikáciách.V zmysle § 178 Trestného zákona vodič, ktorý po dopravnej nehode , na ktorej mal účasť neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/