(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Policajti sa dnes na cestách Košického kraja
@ Aktuálne -> Doprava     May 30 2013 - 09:25 GMT


Policajti sa dnes na cestách Košického kraja zamerajú aj na nemotorových účastníkov. S cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť na cestách, najmä zabrániť ďalším stratám na ľudských životoch a celkovo znížiť počet dopravných nehôd polícia dnes (30.5.2013) uskutoční osobitnú dopravnú kontrolu na území Košického kraja. Počas kontroly sa policajti zamerajú na dodržiavanie základných povinností vodičov motorových vozidiel, budú kontrolovať dodržiavanie zákazu požívania alkoholu alebo iných návykových látok pred alebo počas vedenia vozidla. Kontrolovať budú aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky jej nemotorovými účastníkmi s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov, používanie ochranných prilieb cyklistami, používanie reflexných prvkov alebo reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti cyklistami a chodcami, ako i používanie priechodov pre chodcov, dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom a naopak, a to najmä v obciach.#CONT#Pri dohľade nad cestnou premávkou budú policajti preventívne pôsobiť na nemotorových účastníkov, hlavne na spôsob, akým sa pohybujú po cestných komunikáciách, prechádzanie cez cestu mimo vyznačených priechodov pre chodcov a používanie cestných komunikácií v miestach, kde nie sú chodníky najmä za zníženej viditeľnosti, ako aj používanie reflexných prvkov.Alkohol za volant nepatrí!Alkohol je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. Obeťami sú pritom nie len opití vodiči, ale aj nevinní spolujazdci, či iní účastníci cestnej premávky.  Napriek upozorneniam i kontrolám polície, stále evidujeme vodičov, ktorí sa pred jazdou „posilnili“ alkoholom a sadli za volant. Mali by si uvedomiť,  že  ohrozujú   seba i ostatných účastníkov cestnej premávky jazdou pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Polícia sa preto bude aj naďalej zameriavať v rámci preventívnej činnosti na odhaľovanie opitých nezodpovedných vodičov.Napriek upozorneniam i kontrolám polície, stále evidujeme na cestách aj  chodcov i cyklistov pod vplyvom alkoholu. Preto odporúčame vodičom, aby v okolí pohostinstiev, letných bufetov, či v okolí rôznych rekreačných miest, znížili rýchlosť, aby vedeli včas reagovať na nečakané situácie.Chodci, buďte viditeľní!Tmavé  oblečenie za zníženej viditeľnosti robí z chodca „neviditeľného.“ Ohrozuje tak nie len seba, ale aj ostatných. Následkom toho vodič chodca nezbadá vôbec alebo neskoro. Reflexné prvky toto riziko znižujú. Neznamená to však, že s reflexnými prvkami sa môžete na ceste správať nezodpovedne. Treba sa s vodičmi vzájomne rešpektovať.A čo cyklisti?Na ceste platí aj pre nich viditeľnosť. Reflexné a ochranné prvky sú povinnou výbavou každého cyklistu.  Podľa zákona hrozí pokuta vo výške 30 eur cyklistom, ktorí na sebe nemajú za zníženej viditeľnosti reflexné prvky alebo odev. Za jazdu mimo obce bez ochrannej prilby hrozí pokuta 10 eur. Zvýšenou opatrnosťou sa môžete vyhnúť tomu, že ďalšou obeťou dopravnej nehody budete práve Vy.Každý  účastník premávky je podľa zákona povinný dodržiavať  pravidlá cestnej premávky. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej bezpečnosť a plynulosť. Pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozil na živote a zdraví seba a ostatných, a nespôsobil sebe a ostatným škody na majetku.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/