(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Študentov cielene pripravia pre trh práce
@ Aktuálne -> Školstvo     Feb 27 2013 - 10:22 GMT


 „Nie je múdry ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo mu treba.“ Tento citát si veľmi prezieravo zvolili za názov svojho projektu v Súkromnom osemročnom gymnáziu na Dneperskej ulici v Košiciach, s ktorým uspeli v rámci Operačného programu Vzdelávanie u Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Už dlhší čas sa totiž vedú diskusie o tom, že slovenské školstvo desaťročia trpí chorobnou snahou vtåcť do hlavy žiakov toho čo najviac. Bez ohľadu na to, či to raz v živote budú potrebovať a či si nie je jednoduchšie „vygúgliť“ potrebnú informáciu, než sa ju nabifľovať a potom aj tak zabudnúť. #CONT#Do projektu, ktorého realizácia potrvá 24 mesiacov a výdavky naň predstavujú čiastku 266 313,86 eur, sa zapája celý kolektív interných i externých zamestnancov školy  ako aj 221 žiakov. „Predsavzali sme si zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov pre potreby trhu práce prostredníctvom inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu rozvojom kompetencií pedagógov, potrebných na premenu tradičnej školy na modernú“ hovorí zriaďovateľ Súkromného osemročného gymnázia na Dneperskej ulici v Košiciach RNDr. Dušan Bosák. „Chceme inovovať obsah a metódy vzdelávania, učebné a metodické materiály a zaviesť nové formy do vyučovacieho procesu, aby boli naši absolventi ešte kvalitnejšie pripravení pre potreby trhu práce.Škola je zameraná na programovanie a informatiku a je aktívnym členom združenia IT Valley Košice. Cieľom gymnázia je aktívne sa zapojiť do prípravy mladej generácie pre IT priemysel, ktorý je v súčasnosti jedným z ťahúňov zamestnanosti a produkcie v Košickom samosprávnom kraji, a to najmä v odvetví informačno-komunikačných technológií a služieb. V regióne pôsobí niekoľko veľkých nadnárodných spoločností poskytujúcich rôzne druhy služieb svojim globálnym klientom.Všetko sa realizuje s ohľadom na nevyhnutnosť prípravy žiakov uplatniť sa na trhu práce. Tak, aby sa učenie stalo samozrejmosťou a motivovalo žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, aby teoretické poznatky chápali ako východisko pre prax, aby sa stali konkurencieschopnými a aby ich schopnosti predurčili za tvorivých, schopných (a) riadiacich pracovníkov,“ konkretizuje ciele a formy realizácie projektu „Nie je múdry ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo mu treba“ dr. Bosák. „Chceme aj naďalej pokračovať v realizácii aktivít orientovaných predovšetkým na žiaka a učiteľov, s cieľom zvyšovania zamestnanosti žiakov v IT firmách a tak aspoň trocha prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých ľudí v našom regióne.“Žiaci súkromného gymnázia už niekoľko rokov pravidelne reprezentujú Slovensko na medzinárodných prehliadkach tvorivosti. Najvýznamnejším úspechom vzdelávacej činnosti je dnes už bývalý absolvent Miroslav Košík, v súčasnosti študent Technickej univerzity v Košiciach, ktorý sa v roku 2012 stal s projektom Excalibur  celkovým víťazom svetovej súťaže v kategórií „Cyber Security“ v Dubaji. „V tomto trende by sme chceli aj naďalej pokračovať a úspešná realizácia nového projektu nám tento cieľ pomôže splniť,“ dodáva Dušan Bosák, autor a realizátor myšlienky zriadenia  Súkromného osemročného gymnázia, ktoré úspešne vzdeláva mládež už 18. rok.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/