(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KRST KNIHY: ARCHITEKT OELSCHLÄGER (ÕRY)
@ Kultúra -> Literatúra     Jan 17 2013 - 11:13 GMT


18.1.2013 sa uskutoční krst knihy:Architekt Oelschläger (Õry) – osobnosť EHMK Košice 2013 vo výstavných priestoroch Východoslovenskej galérie na Alžbetinej 22 o 17:00. Košický rodák architekt ¼udovít Oelschläger - Lajos Õry (1896 - 1984) je jednou z najvýraznejších osobností medzivojnovej architektúry Slovenska. Jeho architektonické dielo sa viaže nielen ku Košiciam, kde sa jeho budovy už dávno stali organickou súčasťou obrazu nášho mesta, ale s jeho tvorbou sa stretávame prakticky na celom Slovensku, ako aj v niektorých mestách dnešnej Ukrajiny a Maďarska, čím dostáva jeho tvorba medzinárodný rozmer. Medzi jeho najznámejšie stavby patria Ortodoxná synagóga a židovská škola, Kino Forum (Slovan), Obchodná a priemyselná komora, Hasičská kasáreň a kedysi tak obľúbené Letné kúpalisko v Košiciach, Rímskokatolícky kostol v Ladomerskej Vieske, Evanjelický kostol a Mestský úrad v Tornali, ale aj Reštaurácia Taverna Grandhotela v Starom Smokovci a najmä množstvo kvalitných bytových a nájomných domov, predovšetkým v Košiciach. Mnohé z nich sú dnes predmetom pamiatkovej ochrany.#CONT#

Oelschlägerova architektúra je výnimočná práve svojou prirodzenou nenásilnou eleganciou, s ktorou sa včleňuje do svojho prostredia – nikdy nekričí, nevystatuje sa, nie je exhibicionistická. Vstup do Oelschlägerových budov je pre jej užívateľov, ale aj návštevníkov udalosťou, osloví Vás slávnostnou atmosférou a ponúkne originálne detaily, ktoré sú ich skutočnou ozdobou! Poznávanie tejto architektúry ani nie takej dávnej minulosti by mohlo byť poučením pre všetkých, ktorí hľadajú východiská pre budúcnosť architektúry našich miest.

 Trojjazyčná slovensko – maďarsko – anglická bohato ilustrovaná kniha vznikla s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Maďarskej akadémie umení na Katedre architektúry Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Základom knihy bol dlhoročný výskum Adriany Priatkovej v oblasti medzivojnovej architektúry Košíc a východného Slovenska. Kniha je okrem aktuálnych fotografií (medzi ktorými prevažujú fotografie z dielne Alexandra Jirouška) ilustrovaná cenným archívnym materiálom zostaveným najmä z pôvodných projektov architekta a z dobových fotografií.

 

Ing.arch. Adriana Priatková, PhD.

prof. Ing.arch. Peter Pásztor, PhD.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/