(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Ožíva TAŠÍKOVO – Rozprávkový Košický kraj
@ Kultúra -> Literatúra     Dec 05 2012 - 11:05 GMT


V Kaštieli v Betliari v stredu 5. decembra 2012 o 15:00 hod. slávnostne vyhlásia TAŠÍKOVO - Košický rozprávkový kraj. Projekt Košického samosprávneho kraja, Gemerského osvetového strediska v Rožňave a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja je prioritne určený deťom. Spája realitu s rozprávkovým svetom prostredníctvom príbehov a motivuje najmenších obyvateľov kraja a ich rodičov k spoznávaniu regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí. Dopåňa tak program Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorým sa regionálna samospráva pripojila k Európskemu hlavnému mestu kultúry Košice 2013. #CONT#Hlavným hrdinom príbehov i celého rozprávkového panstva je zatúlaný jazvečík, ktorý nájde svojho vzdialeného príbuzného psa Tascherla, a tak objaví svoj „grófsky pôvod”. Putuje po regióne a prostredníctvom miestnych legiend objavuje zaujímavé miesta. Je zábavný, milý, veselý, zvedavý a priateľský, cestuje v čase, je aktívnym účastníkom deja rozprávky, hovorí tromi jazykmi (slovensky, maďarsky, anglicky), komunikuje aj cez internet, cez svoju webovú stránku a Facebook, dokáže sa orientovať pomocou GPS, je špecialista na hľadanie pokladov. Inšpiráciou pre psíka Tašiho je skutočný pes grófa Dionýza Andrássyho a jeho manželky Františky. Keďže nemali deti, pes Tascherli bol pre nich mimoriadne dôležitý. Jeho mramorový pomníček stojí za Mauzóleom v Krásnohorskom Podhradí, v ktorom sú Dionýz a Františka pochovaní.Projekt fiktívneho kráľovstva a putovania po Gemersko-Abovskom panstve sa  zatiaľ dotýka 10 obcí (Turňa nad Bodvou, Medzev, Dvorníky – Včeláre, Betliar, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Krásnohorské Podhradie, Hrhov, Slavošovce, Vlachovo) a 4 miest (Moldava nad Bodvou, Dobšiná, Rožňava, Košice). Popri Gemerskom osvetovom stredisku je do realizácie zapojené aj Bábkové divadlo Košice a Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou, samosprávy obcí, regionálne združenia, miestni podnikatelia a aktéri v cestovnom ruchu, ktorí majú záujem o spoluprácu na projekte. V priebehu celého roka budú pripravovať vlastné podujatia, na ktorých vystúpi psík Taši, alebo bude hosťovať na iných. Košický rozprávkový  kraj má knižku rozprávok, ktoré vznikli na motívy tradovaných príbehov a povestí z uvedených obcí a miest. Jej názov je Malý gróf Taši (a jeho putovanie zázračnou krajinou Gemersko-Abovského panstva). Autorkami textov sú Daniela Hroncová – Faklová a ¼ubica Škrinárová Štúdio Harmony, ilustrácie ku všetkým produktom vytvoril Róbert Šandor. Kniha predstaví deťom zaujímavé miesta, kde sa príbehy odohrali. Ak ich deti budú chcieť spoznávať, získajú cestovateľský pas, do ktorého v priebehu roka nazbierajú záznamy „tašitlačky“ o tom, že ich navštívili. K dispozícii budú mať aj maľovanú mapu, dekréty a diplomy, maľovanky, sprievodcu po kráľovstve, či komiksy. Tašíkovo má aj svoju pesničku, ktorú zložil Marián Čekovský. Počas roka bude Taši putovať za deťmi v špeciálnom rozprávkovom stane – mobilnej informačnej kancelárii Rozprávkového kráľovstva Košického kraja TAŠINFO. Všetky informácie môžu deti a ich rodičia získať aktuálne aj na www.tasi.sk či na facebooku – Tašíkovo-Rozprávkový Košický kraj, alebo na osobnom profile Taši Malý Gróf .Projekt Tašíkova - rozprávkového Košického kraja má silný potenciál na trvalú udržateľnosť. Gemerské osvetové stredisko ako gestor a správca kráľovstva bude kreovať a koordinovať podujatia a komunikovať s mladými ľuďmi prostredníctvom webovej stránky a sociálnej siete. Regionálne knižnice KSK budú šíriť myšlienku Tašíkova prostredníctvom rozprávkových kníh. Kultúrne zariadenia KSK majú príležitosť spojiť podujatia pre rodiny s deťmi motívom objavovania rozprávkového regiónu so psíkom Tašim. Záujem o zapojenie do projektu prejavili aj ďalšie subjekty – obec Brzotín s „kráľovskou mincovňou”, obec Lipovník s „kráľovskou lipovou cukrárňou“, Krásnohorská Dlhá Lúka s „kráľovskými remeselnými dielňami”, obce Dedinky a Dlhá Ves. Ak projekt získa podporu detí, rodičov, škôl, KSK v ďalších rokoch plánuje dobudovať Gemersko-Abovské panstvo, pripojiť k nemu aj Spišské a Zemplínske rozprávkové zeme, nájsť kráľa a korunovať ho na hrade Krásna Hôrka. 

Základné informácie o projekte: TAŠÍKOVO - Košický  rozprávkový kraj je projekt Košického samosprávneho kraja a Gemerského osvetového strediska v Rožňave, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vo výške 5% z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu, vybavenosť, dostupnosť, atraktivitu, využiteľnosť a udržateľnosť ponuky pre návštevníkov regiónu. Zvýšiť informovanosť a zabezpečiť potrebnú propagáciu produktu s cieľom získať záujem návštevníkov.Regionálny operačný  program 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu ROP-3.2b-2010/01Typ a názov: samostatne dopytovo orientovaný projekt Kráľovstvo rozprávok - GROŠ 

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu, vybavenosť, dostupnosť, atraktivitu, využiteľnosť a udržateľnosť ponuky pre návštevníkov regiónu. Zvýšiť informovanosť a zabezpečiť potrebnú propagáciu produktu s cieľom získať záujem návštevníkov. 

Výstupy projektu: koncepcia, produktový manuál, propagačné materiály, internetový portál, informačné podujatia 

Výška poskytnutého príspevku: 143 450,- EURZačiatok  realizácie projektu: október 2011Ukončenie realizácie projektu: november 2013Riadiaci orgán pre ROP: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SRProjektový tím: Jana Kovácsová (KSK), Natália Bránska (ARR), Helena Novotná (GOS), Gabriela Szabová (KSK), Marcela Juhászová (ARR)Dodávatelia: Dolis s.r.o., Štúdio Harmony s.r.o., e-volution s.r.o.Partneri: kultúrne zariadenia, podnikatelia, samosprávy, združenia a ďalší, ktorí majú chuť podieľať sa na tomto jedinečnom projekteGestor a realizátor: Gemerské osvetové stredisko Rožňava    


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/