(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Práce na obnove kaštieľa v Krásnej finišujú,
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Nov 07 2012 - 04:24 GMT


Jeden z najstarších klasicistických kaštieľov na Slovensku, nachádzajúci sa v centre mestskej časti Košice – Krásna, je dôležitou súčasťou historickej pamäte mesta i mestskej časti. Predstavuje jednotraktovú prízemnú budovu vedľa kostola, čím spoluvytvára urbanistické jadro sídelnej komunity. „Bez rekonštrukcie by došlo k ďalšej devastácii tohto historického objektu a bolo znemožnené využívanie jeho unikátnych priestorov pre rôzne aktivity kultúrno-spoločenského charakteru,“ pripomenul riaditeľ neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej JUDr. Marek Kažimír. Ako zdôraznil, vďaka projektu rekonštrukcie kaštieľa, ktorý je realizovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu, sa posilní a skvalitní kultúrna infraštruktúra. Maximálna výška výdavkov predstavuje sumu takmer 1,929 milióna eur, pričom vo výške 85 percent ich spolufinancuje Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 percent Slovenská republika zo štátneho rozpočtu. Rekonštrukčné práce realizuje prešovská firma ROPO SK, s. r. o.#CONT#Výsledkom bude debarierizovaný, technicky zhodnotený objekt, nielen ako súčasť kultúrnej infraštruktúry pre realizáciu podujatí v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, ale do budúcna aj pre uskutočňovanie podujatí regionálneho i medzinárodného charakteru, tradičného i moderného umenia a histórie,“ dodal M. Kažimír.Podľa riaditeľa n. o. Zachráňme kaštieľ v Krásnej, práce na obnove kaštieľa začali koncom júna 2012, v súčasnosti reštaurátori pracujú súbežne na jeho vonkajšej fasáde a obnove interiéru. V interiéri pokračujú elektroinštalačné práce a vyrábajú sa fasádne ozdobné prvky. Strecha je ukončená na 90 percent, čakáme iba na postavenie prístavby - skleného objektu, ktorý sa bude napájať na pôvodný objekt kaštieľa,” uviedol. „Aj vzhľadom na archeologické nálezy, a z toho vyplývajúce povinnosti ich architektonicko-historického zdokumentovania, však došlo k meškaniu postupu niektorých stavebných prác a narušeniu ich harmonogramu, preto požiadame Ministerstvo kultúry SR o predĺženie termínu dokončenia stavby,” informoval M. Kažimír. Podľa jeho slov však najneskôr v lete už bude kaštieľ slúžiť svojmu účelu.Viac informácií poskytne:JUDr. Marek KažimírRiaditeľ neziskovej organizácieZachráňme kaštieľ v Krásnejmail: kastielkrasna@gmail.com 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/