(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Kolégium rektora
@ Aktuálne -> Školstvo     Aug 14 2012 - 05:39 GMT


Dňa 13. 8. 2012 sa zišlo mimoriadne zasadnutie kolégia rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorého riadnymi členmi sú popri vedení UPJŠ i dekani jednotlivých fakúlt univerzity a prizývanými členmi riaditelia univerzitných pracovísk.Členovia kolégia rektora jednomyseľne podporujú kroky rektora UPJŠ a dekana Lekárskej fakulty UPJŠ uskutočňované v záujme zachovania kontinuity Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, pričom požadujú legislatívnu úpravu vzťahov medzi univerzitami (lekárskymi fakultami) a univerzitnými nemocnicami na celoslovenskej úrovni s platnosťou pre všetky lekárske fakulty a príslušné univerzitné nemocnice#CONT#

prof. MUDr. Ladislav MIROSSAY, DrSc., rektor


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/