(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Protest proti zavádzaniu AVNN k stanoveniu cieľa
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Dec 19 2002 - 04:19 GMT
(Spoločnosť priateľov Zeme – tlačová správa) -- Spoločnosť priateľov Zeme zaslala ministrovi životného prostredia list, ktorý je reakciou na list predsedu Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov p. Štefanca k návrhu limitov recyklácie odpadov z nápojových PET obalov.
Vážený pán minister,sme pobúrení obsahom otvoreného listu Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov (AVNN) s názvom „necitlivo a nereálne stanovené limity“. Obsahuje viacero nepravdivých a silne zavádzajúcich tvrdení.


Tvrdenie AVNN, že cit. „žiadna členská krajina EÚ ani žiadna asociovaná krajina nezaviedli samostatnú evidenciu jednotlivých polymérov pre dosahovanie cieľov recyklácie“ je zavádzajúce. Samostanú evidenciu a ciele recyklácie pre iné ako 4 základné materiály majú v EÚ stanovené viaceré štáty. Pre jednorazové nápojové obaly (aj zálohované PET fľaše, tak ako to navrhuje SR) má stanovený osobitný limit napríklad Švédsko (cieľ 90% recyklácie pre PET fľaše a plechovky), Dánsko (cieľ 90% recyklácie pre zálohované jednorazové nápojové obaly). Ciele pre viacvrstvové obalové materiály má stanovené napr. Nemecko, Rakúsko.


Zavádzajúce je aj jeho tvrdenie, že cieľ 80% recyklácie nápojových PET obalov je 5 násobne vyšší než požaduje EÚ – 15%. EÚ nepožaduje osobitný cieľ pre PET fľaše – tak ako môže byť „5 násobne vyšší“ ? EÚ akceptuje stanovenie osobitých cieľov pre niektoré druhy obalov (aj PET fľaše, ako v prípade Švédska), čo potvrdila aj odpoveď experta Európskej komisie Otto Linhera pre České MŽP k tejto veci. EÚ vyžaduje, aby spoločne všetky druhy odpadov z plastových obalov boli recyklované v miere najmenej 15%, pričom si musíme uvedomiť, že viaceré druhy plastov sú recyklovateľné len problematicky a v minimálnej miere. Preto sa ciele recyklácie dosahujú v EÚ často práve zabezpečením vyššej miery recyklácie PET fliaš a PE fólií, ktoré sú kvalitne recyklovateľné na komodity nachádzajúce široké uplatnenie na trhu.


Zavádzajúce je spájanie odlišných tém – faktu, že krajiny EÚ v priemere dosahujú recykláciu plastov (všetkých) 17%, a 80% recykláciu nápojových PET fľiaš. Technologické možnosti zberu a recyklácie nápojových PET fliaš sú oproti iným druhom plastových obalov iné, omnoho vyššie. Zálohový zber a recyklácia PET fliaš dosahuje omnoho vyššiu mieru zberu a recyklácie než u väčšiny iných druhov plastových obalov. Napríklad v Nórsku už po 2 a pol roku práve vďaka zálohovaniu zbierajú a recyklujú 70-75% PET fliaš pre nápoje. Cieľ 80% recyklácie PET fliaš pomôžu splniť ciele recyklácie plastových obalov vyžadovaných EÚ a to práve vďaka zálohovaniu, ktoré je najúčinnejším systémom zberu. Taktiež, sektor nápojov dlhodobo produkoval minimálne množstvo odpadov vďaka používaniu zálohovaných opakovane používaných fľiaš (vyše 90-99% miera zberu a opätovného použitia). Zálohovanie a 80% miera recyklácie pre PET fľaše navracia „obehové hospodárstvo“ do sektoru nápojových obalov.


Zavádzajúce je aj tvrdenie, že „80% výška recyklácie je v praxi takmer nedosiahnuteľná“. Švédsko už dnes recykluje 80-78% nápojových PET fliaš, pričom cieľom je 90%; podobné výsledky dosahujú aj niektoré ďalšie krajiny. Tak vysokú mieru recyklácie dosahujú štáty so zavedením zálohovania týchto obalov. Zákon o obaloch umožňuje zavedenie zálohovania nápojových PET fľiaš a vykonávacie predpisy ho stanovili. Každý štát na svete, ktorý zaviedol zálohy na jednorazové nápojové obaly, stanovil vysoké miery ich recyklácie (zväčša okolo 90%) - bez nich by zálohovanie strácalo zmysel.


Značne prehnané je tvrdenie p. Štefanca, že by sa tým „znížila konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a vytvorili bariéry v podnikateľskom prostredí…“. Jediná známa ekonomická štúdia preukázala primerané náklady - niekoľko desiatok halierov na 1 obal - na zálohový systém a 80% recykláciu PET (a potenciálne aj sklených) jednorazových nápojových obalov. Zdôrazňujeme, že ani v EÚ neexistujú 2 štáty s úplne rovnakou výškou recyklačných poplatkov, mnohé majú oproti niektorým štátom vyššie a oproti iným nižšie poplatky, pričom niektoré rozdiely sú vysoké. Napríkad výška poplatku za PET fľaše v Rakúsku bola v r. 2002 v prepočte cca 1,40 Sk pri dosahovaní 35% miery recyklácie, pričom vypočítané náklady na zálohovanie a 80% recykláciu PET (a sklených) nápojových fliaš sú 0,85 – 1,2 Sk.


Skutočne nízkym je pokus o umelé vyfabrikovanie dojmu „prehnane prísneho opatrenia“ snahou o porovnanie „hrušiek s jablkami“ - prijatia zákazu PVC s 80% limitom recyklácie PET fľašiek. Zákaz PVC, ktorý navrhli niektorí poslanci NR SR len niekoľko hodín pred 2. a 3. čítaním zákona, a ktorý bol skutočne prehnaný, nenavrhlo ako „pokus“ ani neschválilo MŽP (ako nepravdivo tvrdí v liste p. Štefanec). Hlavný rozdiel je však v tom, že zákaz PVC v SR od r. 2007 bol skutone nereálny a žiadna krajina vo svete takýto zákaz neprijala. Avšak zálohovanie a vysoký cieľ recyklácie PET i ďalších jednorazových nápojových obalov prijal rad vyspelých štátov vo svete a to aj v prísnejšej podobe (cieľ 90% recyklácie) a ich počet neustále narastá, napr. Švédsko, Fínsko, Dánsko, Nórsko, Island, 13 štátov U.S.A., 8 kanadských provincií, pripravuje ho Nemecko.


V neposlednom rade je pokrytecké, ak predseda AVNN predstiera záujem o náklady spotrebiteľov, pričom niektorí členovia AVNN nesú svoj diel zodpovednosti za vytlačenie pre spotrebiteľov lacnejších opakovane používaných nápojových obalov.


Vážený pán minister, Spoločnosť priateľov Zeme spolu s ďalšími takmer 80 mimovládnymi organizáciami a subjektami, združujúcimi vyše 70 000 členov, plne podporuje stanovenie 80% limitu recyklácie pre jednorazové zálohované PET obaly.Ďakujeme za pozornosť, s úctouLadislav Hegyi
predseda združenia


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/