(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Literárne Košice Jána Štiavnického
@ Kultúra -> Literatúra     Feb 15 2012 - 13:28 GMT


Mesto Košice, Knižnica pre mládež mesta Košice a Kabinet výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity vyhlasujú XVII. ročník literárnej súťaže pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl alebo 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií Literárne Košice Jána Štiavnického.Svoje práce v elektronickej verzii môžu prihlásiť mladí autori z celého Slovenska i zo zahraničia, ktorí píšu v slovenskom jazyku najneskôr do 23. marca t.r. na adresu kniznicapremladez@gmail.com. Témy tohto ročníka súťaže sú tri: Prišiel mi mail z inej planéty, Ručičky na našich hodinách sa posúvajú opačným smerom, Mám v uchu škriatka Šepkaja. #CONT#Práce vyhodnotí odborná porota v dvoch kategóriách - próza a poézia. Prózu budú posudzovať doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach a Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD., poéziu Mgr. Markéta Andričíková, PhD. a PhDr. Peter Karpinský, PhD., všetci z Prešovskej univerzity v Prešove.Slávnostné  vyhodnotenie bude počas Dní mesta Košice 3. mája t.r. o 9. hod pri Dolnej bráne. Víťazné práce vyjdú v zborníku Knižnice pre mládež mesta Košice. „Na vyhodnotenie súťaže pozývame všetkých autorov so svojimi učiteľmi. Novinkou bude následný workshop, kde sa súťažiaci budú môcť poradiť s odbornou porotou o svojom literárnom smerovaní,“ povedala zástupkyňa riaditeľky knižnice Mgr. Adriana Čurajová.Súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického sa prvý raz uskutočnila v roku 1995. Pri jej zrode stáli okrem Knižnice pre mládež mesta Košice aj Mesto Košice a vtedajšia Školská správa. Jej hlavným cieľom je snaha o kultivovanie osobnosti mladých ľudí prostredníctvom upevňovania ich vzťahu k literatúre s dôrazom na podporu  ich literárneho nadania. Súťaž je pomenovaná po spisovateľovi Jánovi Štiavnickom (1937 – 1993), autorovi osemnástich kníh pre deti a mládež a tiež tvorby pre dospelých, ktorý dlhé roky pôsobil v Košiciach ako šéf Literárno-dramatickej redakcie Československej televízie v Košiciach. Návštevníci knižníc si ho pamätajú ako skvelého rozprávača príbehov na častých čitateľských besedách.Pôvodne mestská súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického postupne prerástla na celoslovenskú a od roku 2004 do nej prichádzajú aj súťažné práce zo slovenských škôl v Česku, Maďarsku, Rumunsku a z Ukrajiny. V ostatných rokoch počet súťažných prác poklesol, do lanského ročníka sa zapojilo 140 detí, avšak najviac -  až 538 prác prišlo v roku 2002. Na vyhlásenie víťazov súťaže pravidelne prichádzajú rodinní príslušníci Jána Štiavnického – manželka Júlia, syn JUDr. Ján Štiavnický a dcéra Mgr. Dagmar Kastellová, ktorá dlhé roky pracuje v Knižnici pre mládež mesta Košice.

 

 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/