(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Spoločnosť priateľov Zeme vyzvala ministra zdravotníctva SR, aby zabezpečil analýzu rizík ftalátov z PVC v nemocniciach a stanovil koncepciu ich eliminácie.
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Apr 10 2002 - 05:19 GMT
Americká lekárska asociácia (AMA) vyzvala v týchto dňoch Úrad pre správu potravín a liekov (FDA) USA, aby urýchlil hodnotenie rizík pri používaní lekárskych pomôcok z PVC (polyvinylchloridu) obsahujúcich ftalát DEHP (di-2-etylhexyl-ftalát). DEHP je plasticizér (zmäkčovadlo) najčastejšie používaný v zdravotníckych pomôckach z PVC [1], ako sú vaky a hadičky používané na podávanie tekutín, liekov, krvi, kyslíka a živín pacientom. DEHP má negatívny vplyv na semeníky, poškodzuje hormonálny systém a je podozrivý z rakovinotvornosti.

Prehlásenie AMA je reakciou na nedávne hodnotenia FDA, ktoré odhalili, že niektoré zdravotnícke pomôcky z PVC môžu vystaviť pacientov nebezpečným množstvám toxickej chemikálie DEHP. Merania FDA odhalili, že DEHP, ktoré sa uvoľňujú zo zdravotných pomôcok z PVC, môžu byť nebezpečné pre deti aj dospelých. Merania FDA zistili, že deti podstupujúce určité zdravotnícke výkony sú vystavené vyššiemu riziku škodlivých efektov z DEHP. Zistenia FDA boli založené na vyhodnotení niekoľkých štúdií, ktoré ukázali, že deti na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti sú pravdepodobne vystavené nebezpečným koncentráciám DEHP z mnohých zdravotníckych produktov z PVC. AMA tiež požiadala FDA, aby sa zaoberal možnosťami použitia alternatívnych umelých hmôt namiesto PVC obsahujúcich ftalát DEHP, používaných hlavne pri procedúrach vykonávaných na novorodencoch. [2]
Toto nie sú prvé prípady evidovania zdravotných problémov pri používaní PVC v zdravotníctve. V Nemecku pozorovali, že pacienti, ktorých krv prichádza do kontaktu s trubičkami z PVC, prijímajú vysoké úrovne ftalátu DEHP počas liečenia. Títo pacienti trpia chorobami ako podráždenie pokožky a pečene, chorobami krvného obehu. Keď nebol pacient dlhšiu dobu v kontakte s PVC, tieto symptómy sa vylepšili a po opätovnom kontakte s PVC sa zhoršili.[3] Z týchto dôvodov v rastúcom počte krajín nahrádzajú PVC v nemocniciach, vo Švédsku dokonca za pomoci krajinských orgánov.
Spoločnosť priateľov Zeme dlhodobo upozorňuje na riziká spojené s používaním PVC v nemocniciach. Už pred rokom zaslala Hlavnému hygienikovi SR list so žiadosťou o analýzu rizík a stanovenie koncepcie postupnej náhrady PVC. V snahe o pozitívny prístup a demonštrovanie dostupnosti alternatív k PVC v praxi darovala vo februári 2001 Detskej nemocnici v Košiciach sériu infúznych sád a vyživovacích sond bez PVC.
Spoločnosť priateľov Zeme, aj na základe nových zistení z USA, opätovne požiadala ministra zdravotníctva a hlavného hygienika SR, aby zabezpečili analýzy rizík používania PVC v nemocniciach a stanovili koncepciu ich eliminácie.Ladislav Hegyi
koordinátor Spoločnosti priateľov ZemeZdroje:
[1] Zelená správa Európskej komisie: Environmentálne problémy s PVC, COM/2000)469,26/7/2000.
[2] Informácie sú prevzaté z tlačovej správy "Health Care Without Harm" (Zdravotnícka starostlivosť bez poškodzovania) - organizácia, združujúca hlavne lekárov, ktorá usiluje o environmentálne zodpovednú zdravotnícku starostlivosť. Viac informácií : http.www.no-harm.org
[3] Claus F., Frieze H., Gremler D., "Es geht auch ohne PVC: Einsatz-Entsorgung-Ersatz", Hamburg: Rasch u. Rohring, 1990.
* PVC je skratkou názvu iba jedného druhu plastu (polyvinylchlorid), neoznačuje všetky druhy plastov, ako si to občas nesprávne zamieňajú niektorí občania SR. Mnoho odborných štúdií preukázalo rad škodlivých vplyvov PVC od výroby cez používanie až po likvidáciu, pre ktoré je predmetom rastúcich reštrikcií a náhrady po celom svete. Práve iné - čistejšie druhy plastov sú najbežnejšou alternatívou k PVC (napr. polyetylén).


Spoločnosť priateľov Zeme


pošt. adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kanc. Krivá ul. 5, Košice, tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@changenet.sk, www.cassovia.sk/spz


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/