(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Dobrovoľníci vrátili život potoku
@ Aktuálne -> Životné prostredie     May 04 2011 - 10:13 GMT


Družstevná pri Hornáde, 3.mája 2011Mladí ľudia preukazujú, že chcú dobrovoľníčiť. Ukážkovým príkladom dobrovoľníctva je akcia  čistenia Hrubečského potoka  a miestneho lesa, kde sa počas dvoch dní za účasti celkom 130 dobrovoľníkov vyzbieralo viac ako 100 vriec odpadu.Občianske združenie SOSNA, žiaci základnej školy v Družstevnej pri Hornáde, študenti Strednej zdravotníckej školy v Košiciach na Moyzesovej ulici v spolupráci s Obcou Kostoľany pri Hornáde vrátili život Hrubečskému potoku  a miestnemu lesu. Vyzbieraním komunálneho odpadu pochádzajúceho z čiernych skládok nachádzajúcich sa v blízkosti  potoka a v priľahlých pôsobivých lokalitách lesov prispeli k zlepšeniu životného prostredia  obce Kostoľany nad Hornádom .Akcie zamerané na čistenie potoka sú súčasťou aktivít spolupracujúcich skupín dobrovoľníkov,  tzv. Riečnych hliadok „operujúcich“ na zmienenom území.  #CONT#Rok 2011 je medzinárodným rokom  lesov. Manažment vodných tokov je  úzko prepojený s manažmentom lesov a obidve témy si  vyžadujú  inovatívnu   miestni aj štátnu politiku, nielen akcie dobrovoľníkov  či  občianskych združení.  Medzinárodný rok lesov zahŕňa aj ochranu vôd a a je ideálnou platformou pre  zvyšovanie  uvedomenia a akcieschopnosti  v úzko prepojených oblastiach VODA- Pôda_- LESY a ich ochrana.  A tieto  témy majú priamy vplyv na  kvalitu života ľudí. A to nielen v povodňových oblastiach.------------------------------------------Riečne hliadky sú zložené  z dobrovoľníkov - zo žiakov Základnej školy v Družstevnej pri Hornáde, stredoškolákov a vysokoškolákov z obcí a pomáhajú aj pri konkrétnych akciách v prospech kvality miestnych potokov a prostredia. V spolupráci s obecnými úradmi, miestnymi združeniami, pomáhajú pri zorganizovaní informačných kampaní, priebežne sledujú stav znečistenia vôd v obecných potokoch, mapujú čierne skládky v obciach a všímajú si, ako vplýva znečistenie potokov na výskyt vodných živočíchov v nich, informujú o potrebe a možnostiach starostlivosti o toky, ale pomáhajú realizovať aj konkrétne aktivity na zlepšenie stavu rieky a  potokov v spolupráci s obecnými úradmi, miestnymi združeniami, školami a za pomoci správcu toku.  


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/