(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Termovízne snímkovanie Ekocentra potvrdilo jeho kvality
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Feb 07 2011 - 10:12 GMT


Družstevná  pri Hornáde, 7. 2. 2011Pracovníci firiem EEE - AudiCert, s.r.o. a StavEenergo, s.r.o. vykonali začiatkom februára 2011 bezplatne termovízne snímkovanie budovy Ekocentra, ktoré vybudovalo občianske združenie SOSNA 13 km od Košíc. Snímkovanie infračervenou kamerou potvrdilo vysokú účinnosť použitých ekologických spôsobov zatepľovania a materiálov použitých pri rekonštrukcii objektu.Koncom roka 2008 začala organizácia SOSNA, o.z  s ekologickou rekonštrukciou chátrajúcej budovy v obci Družstevná pri Hornáde. Pri zatepľovaní objektu boli použité takmer výhradne miestne, ekologické a obnoviteľné materiály. Koncom roka 2010 bola dokončená väčšina stavebných prác a objekt je odvtedy otvorený pre verejnosť ako ekologické vzdelávacie centrum.#CONT#V rámci procesu kolaudácie Ekocentra bol vyhotovený aj energetický audit v rozšírenej podobe. Výsledok auditu je, že budova Ekocentra spadá do kategórie tzv. lepšie B.  Globálny ukazovateľ Celková dodaná energia má hodnotu 72 KWh (na m2/rok ), čo je na hranici pasívneho domu! Tento výsledok spolu s výsledkami termovízneho snímkovania potvrdzujú, že nami použité stavebné materiály a postupy sú nielen ekonomické a ekologické, ale aj veľmi účinné a to aj pri rekonštrukcii zdevastovaných objektov. Ekocentrum SOSNA je tak na Slovensku jedným z mála demonštračno-vzdelávacie centier postavených podľa princípov ekologického staviteľstva a trvalo udržateľného rozvoja, v ktorých funguje prepojený systém využitia rôznych foriem obnoviteľných zdrojov energie aj ukážok úspor energie.Čo môžete v Ekocentre vidieťZmyslom Ekocentra je prakticky ukázať možnosti udržateľného a zodpovedného spôsobu života, najmä u nás málo známe spôsoby znižovania spotreby energie, napr. zateplenie budovy slamou a panelmi z technickej konopy, omietanie hlinenými omietkami, zatepľovanie fúkanou celulózou a ovčou vlnou alebo tzv, vegetačnou strechou.V objekte je nainštalovaný vysoko účinný systém integrovaného vykurovania prostredníctvom procesorom riadeného krbu a solárnych panelov, ale aj systémy, šetriace pitnú vodu. Tieto postupy sú však nielen ekologické, ale aj finančne menej náročné, rekonštrukčné práce stáli zlomok toho, aké by boli náklady pri štandardnej rekonštrukcii. V Ekocentre sú okrem iného postavené na Slovensku unikátne, tzv. separačné toalety, ktoré nepotrebujú vodu na splachovanie. Významná časť ekologických stavebných prác bola vykonaná s pomocou dobrovoľníkov, počas víkendových akcií a tréningov.Celý komplex Ekocentra a okolitej prírodnej záhrady bude po úplnom dokončení slúžiť jednak pre návštevníkov ako inšpirujúca ukážka „ako sa to dá inak“ a jednak ako tréningové a školiace stredisko pre aktivity združenia (prednášky, kurzy, výstavy a pod.) s najrôznejšími témami, týkajúcimi sa ekologických domov, bio-záhrad a trvalej udržateľnosti. O svojich akciách informuje SOSNA na svojej web stránke www.sosna.sk .Význam úspor energieNa Slovensku, ale aj inde vo svete bežia nekonečné diskusie na tému, o tom, aký druh energie na vykurovanie je najlepší. Na Slovensku momentálne „letí“ vykurovanie biomasou, čo mimo iné má za následok zvyšovanie tlakov na ťažbu dreva v lesoch, alebo pestovanie energetických rastlín miesto potravín. A pritom, najlepšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. V mnohých krajinách si vlády, ale aj verejnosť stále silnejšie uvedomujú nutnosť znižovania spotreby energie na vykurovanie domov a objektov, ako jedinej udržateľnej cesty pre spoločnosť. Napríklad, podľa správy ČTK z  27. januára 2011:  približne stovka firiem združených v Českej rade pre šetrné budovy sa snaží presadiť v Česku - najlepšie ešte do roku 2013 - pre nové stavby povinne nízkoenergetický štandard, a následne od roku 2015 pasívny štandard.  Ekocentrum SOSNA sa bude svojimi aktivitami snažiť, aby sa tento trend presadil čo najskôr aj v podmienkach Slovenska. 


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/