(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Spoločne pre región
@ Aktuálne -> Región     Feb 01 2011 - 09:54 GMT


Program Spoločne pre región je spoločným grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o.Program je otvorený pre projekty pripravené miestnymi skupinami v širokých miestnych partnerstvách z komunít východného Slovenska. Účasť zamestnancov spoločnosti USSK alebo jej dcérskych spoločností v projektoch je žiadúca, nakoľko sa predpokladá, že  môže priniesť ich väčšie zapojenie do svojpomocných aktivít a podporiť ich vzťah ku vlastným komunitám a regiónu.#CONT#Poslaním programu je motivovať, identifikovať a podporiť komunitné rozvojové projekty, ktoré iniciujú miestne skupiny. Projekty majú byť pripravené a realizované v širokých multi - sektorových partnerstvách.

Ciele programu
  • Posilnenie miestnych komunít prostredníctvom svojpomoci a podpora komunitného ducha pri riešeniach miestnych problémov mobilizáciou miestnych zdrojov.

    Motivovanie k vytváraniu dlhodobých širokých multi - sektorových partnerstiev na komunitnej úrovni so zapojením miestnych svojpomocných skupín.
  • Stimulácie inovatívnych riešení a najlepších praktík, ktoré pomôžu iným ako dobré príklady.


  • Podpora miestnych komunitných iniciatív, ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a jej dcérskych spoločností.• Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy s pôsobiskom na východnom Slovensku, t. j. na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja.Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 25. marec 2011. Akceptované sú iba projekty zaslané poštou na adresu Karpatskej nadáci


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/