(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
V Košiciach otvoria prvý sídliskový náučný chodník
@ Aktuálne -> Školstvo     Dec 17 2010 - 07:38 GMT


Prvý  sídliskový  náučný chodník bude slávnostne otvorený  a sprístupnený verejnosti v pondelok 20. decembra 2010 o 14.00 hod. Jeho dåžka je približne osemsto metrov a vedie popri jazere na Sídlisku Nad jazerom od parkoviska pri splave až k prírodnému kúpalisku. Náučný chodník Jazero zrealizovala Základná škola na Jenisejskej ulici v rámci projektu Príroda, to si aj Ty. Projekt bol podporený v Grantovom programe Kde a ako budeme bývať. Chodník obsahuje päť zastávok. Prvá patrí úvodnému panelu a je na nej predstavené Sídlisko Nad jazerom a samotný náučný chodník. Na ďalších štyroch nájdu návštevníci informácie o rastlinách, drevinách, živočíchoch a inváznych rastlinách danej lokality. Tabule obsahujú okrem množstva zaujímavých informácií aj zábavné úlohy a otázky.

#CONT#

     „Myšlienka pripraviť pre obyvateľov a návštevníkov rekreačnej oblasti pri jazere, ktoré je svojimi prírodnými podmienkami a polohou jedinečným miestom, vznikla na základe množstva otázok detí, ktoré sa svojich rodičov pýtali na názvy živočíchov a rastlín a tí im samozrejme, nie vždy vedeli odpovedať. Veríme, že tento náučný chodník pomôže návštevníkom i školským skupinám, ktoré si môžu prechádzkou spríjemniť hodiny prírodovedy“ uviedol riaditeľ Základnej školy na Jenisejskej ulici Mgr. Róbert Schwarcz.     Na príprave náučného chodníka sa po odbornej stránke podieľali zamestnanci Východoslovenského múzea Miroslav Fulín a Eva Sitášová.     V rámci projektu Príroda, to si aj Ty prebehlo niekoľko zaujímavých aktivít. Projekt odštartoval oslavami Dňa Zeme a pokračoval štyrmi mesačnými témami, ktoré zasiahli nielen žiakov školy, ale aj verejnosť. V rámci projektu sa žiaci venovali spoznávaniu fauny a flóry, téme odpadov, šetrenia energie a v decembri spoznávajú problematiku Fair Trade. Základná škola na Jenisejskej ulici venuje environmentálnej problematike veľkú pozornosť. Škola sa snaží splniť náročné kritéria na získanie certifikátu Zelená škola.     „Výstižný názov projektu Príroda, to si aj Ty hovorí za všetko. Snažíme sa, aby žiaci pochopili, že každý z nás má možnosť svojou troškou ovplyvniť kvalitu nášho životného prostredie, ktoré vytvárame do veľkej miery sami pre seba“ dodal riaditeľ školy.Váš prehliadač možno nepodporuje zobrazenie tohto obrázku.  Základná  škola na Jenisejskej ulici č. 22 v Košiciach je podľa počtu žiakov a zamestnancov štvrtou najväčšou základnou školou v Košiciach. Ide o plne organizovanú školu s tridsiatimi triedami, deviatimi oddeleniami školského klubu detí a školskou jedálňou. Škola sa profiluje ako škola so zameraním na cudzie jazyky, IKT, rozvoj životných zručností a podporu intelektovo nadaných a  talentovaných žiakov.  Medzi priority školy patrí bezpečnosť žiakov, realizácia aktivít pre žiakov, učiteľov i rodičov, vytvorenie dobrej atmosféry a klímy, motivujúce prostredie, vybavenie modernými pomôckami, realizácia mimoškolských aktivít a spolupráca s inými školami, zriaďovateľom, neziskovým sektorom, podnikateľským sektorom a inými subjektami.Okrem zabezpečenia riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola v rámci vyučovania i nad rámec vyučovania venuje oblasti ľudských práv, tolerancie, aktívneho občianstva, prevecnie závislostí a kriminality mládeže, environmentálnej výchovy, prvej pomoci a zdravého životného štýlu. Zriaďovateľom školy je Mesto Košice.Od roku 2011 bude niesť škola čestný názov Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/