(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Priatelia Zeme – SPZ pomáhali počas víkendu v obci Štôla
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Oct 12 2010 - 03:42 GMT


Počas druhého októbrového víkendu sa dobrovoľníci Priateľov Zeme – SPZ stretli pod Tatrami v obci Štôla, aby pomohli miestnym občanom a naučili ich ako správne kompostovať biologický odpad zo záhrad a z kuchyne a ako sa aktívne zapojiť do separovaného zberu v obci.#CONT#Jedenásť vyškolených dobrovoľníkov Priateľov Zeme – SPZ v spolupráci s vedením obce počas soboty navštívilo 150 domácností v obci Štôla. Dobrovoľníci prostredníctvom osobnej návštevy vysvetľovali občanom, aké prínosy má pre nich kompostovanie, ako správne kompostovať, odpovedali na otázky. Každá domácnosť dostala aj informačné letáky o kompostovaní a o tom, ako môžu jej členovia separovať odpad. Keďže informácií nikdy nie je dosť, obyvatelia Štôly tieto aktivity privítali a odporúčajú realizovať takúto formu osvety od domu k domu v každej obci na Slovensku.Spolupráca medzi občianskym združením Priatelia Zeme – SPZ a obcou Štôla bude aj naďalej pokračovať. Obyvatelia získajú bezplatne nové plastové kompostéry, na ktoré obec získala finančné prostriedky z Kohézneho fondu Európskej únie. Zároveň obdržia aj praktickú príručku z dielne Priateľov Zeme – SPZ ako kompostovať. Okrem toho budú mať občania možnosť aj priamo vidieť, ako jednoducho skompostovať bioodpady, na prednáške a diskusii s popredným odborníkom Branislavom Moňokom z občianskeho združenia. Zároveň tak získajú informácie ako môžu prostredníctvom kompostovania výrazne znížiť množstvá odpadov, ktoré produkujú.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/