(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Košičania majú o granty záujem
@ Kultúra -> Oznamy     Sep 24 2010 - 09:58 GMT
Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. poskytla doteraz granty na podporu mobility v celkovom objeme takmer 4000 €. Osem Košičanov sa tak vďaka grantovej schéme Košice 2013,n.o. zúčastnilo odborných, tvorivých, či vzdelávacích podujatí, alebo krátkodobých zahraničných stáží v Holandsku, Francúzsku, či Čechách.

Nezisková organizácia Košice 2013, n. o. vyhlásila v máji 2010 už po druhý krát výzvu na prideľovanie grantov určených na podporu individuálneho vzdelávania a rozširovania zručností v oblasti kultúry a umenia. Výzva je určená profesionálnym umelcom, poslucháčom magisterského a postgraduálneho štúdia umeleckých a umenovedných odborov, manažérom v oblasti kultúry,
vedeckým pracovníkom, kultúrnym publicistom, ktorí majú trvalý pobyt na území Košíc a košického regiónu.

„Mobilita v kultúre patrí medzi priority Európskej únie a takéto schémy sa považujú za veľmi prínosné pre rozvoj európskej kultúry a medzinárodnej spolupráce. Chceme vytvárať dobré podmienky pre medzinárodné partnerstvá, výmenu skúseností a vedomostí, aby kultúra v Košiciach a na východnom Slovensku zvyšovala svoj medzinárodný potenciál.“ uviedla umelecká riaditeľka Zora Jaurová.

Výzva trvá do konca roka a vyhodnocovanie bude prebiehať priebežne až do vyčerpania pridelenej finančnej alokácie. Podrobné informácie a formuláre na stiahnutie pre žiadateľov sú dostupné na stránke www.kosice2013.sk.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/