(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Výročie školy oslávia rekordom
@ Aktuálne -> Školstvo     Apr 16 2010 - 13:44 GMT
Svoje tridsiate piate výročie oslávi Základná škola na Jenisejskej ulici v Košiciach naozaj veľkolepo. Oslavy budú trvať štyri dni a ich súčasťou bude niekoľko zaujímavých podujatí. Medzi nimi bude i pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov. Za slovenský rekord by mala byť uznaná papierová socha, ktorú vyrobili žiaci školy spolu s učiteľom výtvarnej výchovy Mgr. Oskárom Gajdošom. Ten k rekordu uviedol: „Sochu sme vyrobili z odpadového materiálu, najmä z kartónov, starých diktátových zošitov a previerok. Najstaršia je z roku 1988. Zaujímavosťou je, že socha žiaka, ktorý sa volá Peťko Tridsaťpäťko, má presne dvanásť metrov a dvadsaťpäť centimetrov. Za každý rok existencie školy teda narástol Peťko o rovných tridsaťpäť centimetrov.“ Samotná inštalácia sochy a overenie komisárom sa uskutoční v piatok 23. apríla o 11.00 hod. v areáli školy. Pokus o rekord bude tvoriť záver podujatia Deň v zelenom, ktoré sa bude konať pri príležitosti Dňa Zeme.

V rámci osláv výročia školy sa uskutoční aj vyhodnotenie školskej literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže Moja škola. Vo štvrtok 22. apríla je pripravená slávnostná akadémia, v piatok to bude pre žiakov i verejnosť autosalón v areáli školy. Sobotné dopoludnie bude venované najmenším, kedy sa na školskom dvore uskutoční podujatie plné hier, súťaží, nebudú chýbať tvorivé dielne, maľovanie na tvár, ale tiež bábkové divadlo a iné vystúpenia pre deti.

Riaditeľ školy Mgr. Róbert Schwarcz, sa na pripravované oslavy veľmi teší: „Snažili sme sa pripraviť podujatia pre žiakov i pre verejnosť. Veríme, že všetky vekové skupiny si v programe niečo vyberú. Veľmi pekný program sme pripravili na slávnostnú akadémiu. Vystúpia v nej talentované deti z našej školy, ale aj rodinní príslušníci našich žiakov. Medzi nimi Jaroslav Dvorský, Táňa Paľovčíková, či Peter Stašák. Radi by sme tiež spomenuli našich absolventov, medzi ktorými sú napríklad Dana Španková, hovorkyňa ministra školstva, Daniela Číkošová, basketbalová reprezentantka, herečky Lucia Jašková a Henrieta Jančišinová, mnoho úspešných odborníkov, umelcov, športovcov, ale i spisovateľka Petra Nagyová – Džerengová, ktorá sa na slávnostnej akadémii osobne zúčastní.“

Základná škola na Jenisejskej ulici č. 22 v Košiciach je podľa počtu žiakov a zamestnancov štvrtou najväčšou základnou školou v Košiciach. Ide o plne organizovanú školu s tridsiatimi triedami, ôsmimi oddeleniami školského klubu detí a školskou jedálňou. Škola sa profiluje ako škola so zameraním na cudzie jazyky, IKT, rozvoj životných zručností a podporu intelektovo nadaných a talentovaných žiakov. V školskom roku 2009/2010 oslavuje škola 35. výročie. Zriaďovateľom školy je Mesto Košice.

Medzi priority školy patrí bezpečnosť žiakov, realizácia aktivít pre žiakov, učiteľov i rodičov, vytvorenie dobrej atmosféry a klímy, motivujúce prostredie, vybavenie modernými pomôckami, realizácia mimoškolských aktivít a spolupráca s inými školami, zriaďovateľom, neziskovým sektorom, podnikateľským sektorom a inými subjektami.

Okrem zabezpečenia riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu sa škola v rámci vyučovania i nad rámec vyučovania venuje oblasti ľudských práv, tolerancie, aktívneho občianstva, prevencie závislostí a kriminality mládeže, environmentálnej výchove, prvej pomoci a zdravého životného štýlu.

Spracoval: Mgr. Róbert Schwarcz, riaditeľ Základnej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/