(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mestské lesy - zasadnutie výberovej komisie
@ Aktuálne -> Životné prostredie     Nov 28 2002 - 04:44 GMT
(Magistrát mesta Košice – tlačová správa) –V stredu 27. novembra sa stretli členovia komisie na speňaženie lesného majetku, ktorí na rokovanie prizvali aj odborných pracovníkov Magistrátu mesta Košice, Štátnych lesov a Mestských lesov.

Komisia posudzovala spolu 12 ponúk, ktoré prišli na magistrát, dve ponuky z nich však neboli akceptované, pretože boli doručené po stanovenom termíne. Komisia teda vyhodnotila desať ponúk na rôzny spôsob speňaženia lesného majetku mesta Košice.

S prihliadnutím na pôvodné stanovisko, ktoré komisia deklarovala už po prvom kole verejnej obchodnej súťaže, zhodla sa na tom, že pre mesto by bol najvýhodnejší prenájom lesného majetku. Takýto spôsob medzi návrhmi bol a výrazne prevyšoval ostatné. Ide o zahraničnú firmu, ktorá už dlhší čas podniká na slovenskom trhu s drevom a obhospodaruje lesný majetok.
Boli však vyhodnotené aj ponuky na predaj, kde jedna z ponúk takisto komisiu oslovila. Ide o ponuku na čiastočnú kúpu menej ako polovice mestských lesov za výhodnú cenu.

Komisia sa dohodla, že svoj názor a odporúčanie, spolu so všetkými ponukami predloží primátorovi. Zároveň poverila riaditeľa Štátnych lesov a Mestských lesov, aby preverili odporúčaných záujemcov.

Zuzana Bobriková, hovorkyňa Magistrátu mesta Košice


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/