(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mosty z chudoby - stratégie pre profesionálov a komunity
@ Kultúra -> Literatúra     Feb 19 2010 - 14:43 GMT
Kniha Mosty z chudoby (Bridges Out of Poverty) je jedinečným a mocným nástrojom určeným nielen sociálnym a zdravotníckym pracovníkom, či iným profesionálom pôsobiacim v sociálnej sfére. Na svoje si pri jej čítaní prídu všetci, čo nesú zodpovednosť za rozvoj spoločenstiev na všetkých úrovniach. Od komunitných lídrov cez samosprávu, odborníkov v rôznych firmách, či mimovládnych organizáciách, až po ministerstvá. Práve preto bude i vhodnou učebnou pomôckou pre študentov, ktorí sa v uvedených oblastiach a pozíciách môžu v budúcnosti profesijne realizovať.
Kniha je spracovaná formou, ktorá je pre čitateľa veľmi prístupná. Obsahuje prípadové štúdie, detailné analýzy, praktické tabuľky a cvičenia, ako aj špecifické riešenia problémov, ktoré môže tak jednotlivec ako aj celá organizácia začať okamžite využívať v praxi a tým:

- pretransformovať svoje programy tak, aby sa zvýšila efektivita poskytovaných služieb;
- pomôcť manažérom nadobudnúť také spôsobilosti, ktoré im následne pomôžu
usmerňovať zamestnancov;
- aktualizovať tréning zamestnancov, ktorí pracujú priamo s klientom ako sú pracovníci na miestach prvého kontaktu, sociálni pracovníci a manažéri;
- zlepšiť výsledky liečby tak v zdravotnej starostlivosti, ako aj liečby zo závislostí;
- zvýšiť pravdepodobnosť prechodu jednotlivca z podpory do zamestnania.


Dr. Ruby Paynová v diele Mosty z chudoby identifikovala tzv. osobné zdroje, ktorými človek a jeho okolie disponujú: Finančné, fyzické, emocionálne, intelektuálne a duchovné zdroje, podporné vzťahy, integrita, vôľa a vytrvalosť, znalosť skrytých pravidiel. Budovaním týchto zdrojov sa človek na ceste z chudoby dokáže ľahšie postaviť na vlastné nohy.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/