(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KOŠICE: Otvorili univerzitné centrum knižničných služieb
@ Aktuálne -> Školstvo     Sep 21 2009 - 14:57 GMT
KOŠICE 21. septembra (SITA) – Nové Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií Technickej univerzity Košice (TUKE) dnes slávnostne otvorili minister školstva Ján Mikolaj a rektor Anton Čižmár. Centrum knižničných služieb a vedecko-technických informácií patrí k najmodernejším multifunkčným knižničným centrám na Slovensku. Jeho výstavba trvala tri roky a vyžiadala si takmer 7 mil. eur. Na slávnostnom otvorení nového akademického roka v Aule Maxima minister odovzdal rektorovi univerzity dekrét, ktorý potvrdzuje začlenenie Technickej univerzity Košice medzi univerzitné vysoké školy.

Kapacita centra je dimenzovaná na pol milióna knižničných jednotiek z oblasti technických a prírodných vied, spoločenských vied, ekonomiky, ale aj umenia a architektúry. „Jeho základným poslaním je poskytnúť študentom aj zamestnancom univerzity vyšší štandard vzdelávania, podporiť a informačne zabezpečiť vedecký výskum a pedagogický proces na technickej univerzite,“ povedal rektor Čižmár. Priestory knižnice, v ktorej bude dominovať aj počítačová študovňa so 100 počítačmi, sú vhodne integrované s konferenčnou sálou a s priestormi pre kultúrno-vzdelávacie podujatia a výstavy, a tiež s oddychovou zónou.

„Toto centrum nie je jedinou investíciou, v rámci ktorej sa nám podarilo združiť finančné zdroje z európskych štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a z vlastnej podnikateľskej činnosti. Už v novembri 2009 chceme poklopať základný kameň nového vedecko-technického parku TECHNICOM, štvorpodlažnú multifunkčnú budovu, a to hneď vedľa knižničného centra. Po dokončení jeho výstavby, v roku 2012, bude slúžiť nielen univerzite, jej fakultám, združeniam, zamestnancom, doktorandom a post doktorandom, ale najmä začínajúcim malým a stredným podnikateľom, aj z radov našich študentov a zamestnancov, najmä za účelom transferu technológií z univerzitného prostredia do praxe,“ dodáva rektor Čižmár.

Na bakalárske štúdium bolo zapísaných do 1. roka štúdia na Technickej univerzity Košice 6 773, z toho 4 488 v dennej forme. Na inžinierske a magisterské štúdium bolo zapísaných 2 528, z toho 1 629 v dennej forme.

Štúdium v akademickom roku 2008/2009 úspešne ukončilo 2 529 absolventov bakalárskeho štúdia a 2 110 absolventov inžinierskeho a magisterského štúdia.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/