(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
KOŠICE: Novinkou centrá odborného vzdelávania, otvoria aj nové odbory
@ Aktuálne -> Školstvo     Aug 28 2009 - 10:33 GMT
Do 78 stredných škôl v pôsobnosti KSK nastúpi vyše 6 700 prvákov, študovať bude vyše 35-tisíc žiakov. Novinkou je vznik šiestich centier odborného vzdelávania. Školy otvoria aj nové študijné odbory zodpovedajúce potrebám praxe a trhu práce.
KOŠICE 28. augusta (SITA) – V novom školskom roku na 78 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) by malo študovať 35 277 žiakov, z toho 33 819 žiakov denného štúdia. Do prvých tried nastúpi aj 6 782 absolventov základných škôl. Výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovať 3135 pedagogických a 1038 nepedagogických zamestnancov.

Ako informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková, Košický samosprávny kraj ako prvý na Slovensku schválil Koncepciu odborného vzdelávania. Jej prvým konkrétnym výstupom je vznik šiestich centier odborného vzdelávania, ktoré 2. septembra začnú svoju činnosť - tri v Košiciach, dve v Michalovciach a jedno v Spišskej Novej Vsi. Budú sa orientovať na strojárstvo, elektrotechniku, informatiku, cestovný ruch, hotelierstvo, stavebníctvo, hutníctvo, umelecké remeslá.

Centrá odborného vzdelávania vznikli na tých školách, kde je na veľmi dobrej úrovni materiálno-technické a personálne zabezpečenie pre príslušný odbor alebo skupinu odborov. Budú slúžiť nielen pre žiakov školy a pre zamestnávateľov, ktorí priamo prispievajú, ale aj pre žiakov ostatných škôl, ktorí sa vzdelávajú v podobných odboroch a pre iných zamestnávateľov pri zmene kvalifikácie alebo zvyšovaní vzdelania.

Bobríková informovala, že za posledné štyri roky, keď stredné školy prešli dvoma etapami racionalizácie, sa počet škôl znížil o desať. Rôznym spôsobom sa racionalizácia dotkla 41 škôl a 25 školských zariadení. Počet pedagogických zamestnancov poklesol o 36, počet nepedagogických o 79 osôb. Ročná finančná úspora na základe prijatých opatrení je viac ako 1,3 mil. eura.

„Potreba praxe a záujem žiakov vyvolali na niektorých školách vznik nových odborov,“ informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková. Odbor manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle otvoria na SOŠ Ostrovského Košice. Odbor manažér predaja a prevádzky autoservisov otvoria štyri školy - SOŠ automobilová Košice, SOŠ Spišská Nová Ves, SOŠ technická Michalovce, Spojená škola Sobrance. Nadstavbový študijný odbor je určený pre absolventov stredných škôl v učebnom odbore autoopravár.

SOŠ Pribeník a Spojená škola Sobrance otvoria nový odbor agropodnikanie so zameraním na poľnohospodársky manažment a služby, agroturistiku a aj chov koní a jazdectvo. SOŠ drevárska Spišská Nová Ves otvorí študijný odbor informačné systémy. SOŠ obchodu a služieb Michalovce otvorí odbor služby v cestovnom ruchu. Spojená škola Sobrance otvorí odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka. Odbor manikér – pedikér a odbor kozmetik budú môcť žiaci študovať na SOŠ Spišská Nová Ves. Športový manažment otvára SOŠ Ostrovského Košice.


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/