(c) - autorské práva Box Network s.r.o., prevádzkovateľ www.cassovia.sk . Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Box Network s.r.o. je výslovne zakázané. Viac informácií: info@cassovia.sk tel. 0905 942 606
Mobilitné granty pre kultúrny sektor - Tlačová správa
@ Kultúra -> Oznamy     Jul 03 2009 - 15:03 GMT
Nezisková organizácia Košice 2013, n.o. vyhlasuje výzvu na pridelenie grantu určeného na podporu individuálneho vzdelávania a rozširovania zručností v oblasti kultúry a umenia. Profesionálnym umelcom, poslucháčom magisterského a postgraduálneho štúdia umeleckých a umenovedných odborov, manažérom v oblasti kultúry, vedeckým pracovníkom, kultúrnym publicistom, ktorí majú trvalý pobyt na území Košíc a košického regiónu nezisková organizácia poskytne grant, ktorý využijú pre účasť na odborných, tvorivých, či vzdelávacích podujatiach, alebo pre krátkodobé stáže v zahraničných kultúrnych centrách.

„Takýmito systémovými nastaveniami chceme podporovať vzdelávanie aktérov kultúry v Košiciach, a táto výzva je príležitosťou. Považujem ju však aj za pozitívny impulz k vytváraniu podmienok pre rast kreatívnej ekonomiky v meste, ktorá je jednou z kľúčových tém pri realizácii projektu KOŠICE INTERFACE 2013,“ uviedla umelecká riaditeľka Zora Jaurová.

Výzva trvá do konca roka a vyhodnocovanie bude prebiehať priebežne. Podrobné informácie a formuláre na stiahnutie pre žiadateľov sú dostupné na stránke www.kosice2013.sk.
http://www.kosice2013.sk/sk/clanok/koice-eurpske-hlavn-mesto-kultry-vyhlasuje-vzvu


(c) Cassovia.Sk / https://www.cassovia.sk/